Home > Projecten > Zuid-Soedan: Samen werken aan vrede

Zuid-Soedan: Samen werken aan vrede

Achtergrond: na een jarenlange burgeroorlog koos Zuid-Soedan voor onafhankelijkheid van Soedan. Sindsdien probeert het jongste land ter wereld op eigen benen te staan. Helaas lopen sinds de onafhankelijkheid lokale conflicten nog heviger op.

Lokale conflicten aanpakken

Het Addressing Root Causes (ARC) project van CARE heeft als doel om de oorzaken van deze lokale conflicten aan te pakken. Die oorzaken zijn:

  • Wantrouwen tussen de gemeenschappen onderling, en ook tussen de burgers en lokale overheid.
  • Gevoelens van uitgesloten en minderwaardig te zijn, met name onder etnische minderheden. Dit komt door ondervertegenwoordiging van deze groepen in het politieke systeem, ongelijkheid in toegang tot hulpbronnen en diensten, en fysieke onveiligheid.
  • Negatieve emoties als gevolg van langdurige conflicten.
  • Gebrek aan effectieve en rechtvaardige oplossingen voor de conflicten.
  • Gebrek aan werkgelegenheid, met name voor jongeren waardoor deze groep geneigd is naar geweld te grijpen en mee te vechten met milities of roofovervallen te plegen.
  • Een traditie van grove ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, wat bijdraagt aan huiselijk geweld, mensenrechtenschendingen en armoede.

Wat doet CARE

Om tot effectieve oplossingen voor het conflict te komen, werkt CARE samen met haar lokale partnerorganisatie Humanitarian Development Consortium (HDC) in de staat Jonglei. Dit is de grootste staat van Zuid Soedan waar bijzonder veel roof van runderen voorkomt.

Vrouwen uit Zuid-SoedanCARE werkt in 19 gemeenschappen in Jonglei aan meer harmonie en samenwerking. Dit doen we door op gemeenschapsniveau structuren op te zetten die bijdragen aan armoedebestrijding en vreedzame conflictoplossing. Voorbeelden van zo’n structuur zijn de Spaar- en leengroepen. Dat zijn groepen van ongeveer 30 vrouwen en mannen die wekelijks kleine bedragen inleggen in een pot. Zo sparen de leden gezamenlijk geld en kunnen zij om de beurt geld lenen.

Gezamenlijk wordt er beslist onder welke voorwaarden er door de groepsleden geleend mag worden uit de pot. De leden gebruiken het geld om schoolgeld te betalen voor hun kinderen, of onverwachte uitgaven te dekken of voor het starten van een eigen bedrijf.

Een ander voorbeeld van zo’n gemeenschapsstructuur zijn vredesclubs. De leden – mannen, vrouwen en jongeren – komen regelmatig bij elkaar om het ontstaan van conflicten tussen gemeenschapsleden te bespreken. Zij adviseren vervolgens de betrokkenen over een constructieve oplossing. En het werkt! Door de vredesclubs is er meer vrede in de gemeenschap en leven mensen in harmonie samen.

De saamhorigheid binnen de gemeenschappen wordt bovendien vergroot door gemeenschapsleden gezamenlijk deel te laten nemen aan activiteiten zoals het bouwen van een gemeenschapscentrum of het aanbrengen van verbeteringen aan de gezamenlijke landbouwgronden.

 

 

Feiten

Looptijd:

2016 - 2021

Doelgroep:

19 gemeenschappen in Jonglei

Help ook mee

Doneer nu

Delen

Nieuwsbrief