Ongelijkheid aanpakken met Mawe Tatu

Bijna nergens ter wereld is de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen zo groot als in de Democratische Republiek Congo. Geweld tegen vrouwen komt veel voor en veel vrouwen sterven tijdens de zwangerschap of bevalling. Daarnaast hebben Congolese vrouwen weinig mogelijkheden om een inkomen te verdienen en worden ze buitengesloten bij belangrijke besluiten. Het project Mawe Tatu versterkt de positie van vrouwen en draagt zo bij aan herstel en stabiliteit.

Congolese man en vrouw

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen

Door gelijkheid tussen mannen en vrouwen te vergroten, kunnen Congolezen zichzelf en het land economisch vooruithelpen. Dit doen we door seksuele voorlichting te verstrekken, vrouwen de mogelijkheid te geven een inkomen te verdienen en ervoor te zorgen dat vrouwen gehoord worden. Daarnaast zetten we ons in om geweld tegen vrouwen te stoppen.

‘Mawe Tatu’ betekent ‘drie kiezelstenen’ in Swahili en richt zich op drie doelgroepen:

  • vrouwen (13-49 jaar) die te maken hebben met armoede en geweld
  • mannen (25 jaar en ouder) die veelal werkloos zijn
  • jongeren (10-24) die opgroeien in een samenleving met veel armoede en ongelijkheid

Mannen actief betrekken

We betrekken mannen actief om meer gelijkheid te bereiken. Mannen leren bijvoorbeeld om op gelijke voet te communiceren met vrouwen. Ook worden ze enthousiast gemaakt om zich sterk te maken voor gelijke rechten en om geweld tegen vrouwen te doen stoppen.

Het heeft resultaat. Door het programma zijn mannen onder meer anders gaan denken over de rolverdeling in huis en zijn ze dingen anders gaan doen binnen hun relatie. Vrouwen worden nu bijvoorbeeld betrokken bij geldzaken en grote beslissingen. Mannen steunen hun vrouwen nu vaker in hun ambities en geweld tegen vrouwen is minder geworden.

Vrouwelijk ondernemerschap

Door het opzetten van spaar- en leengroepen, hebben vrouwen toegang tot kapitaal om een bedrijf mee te starten. Zo kunnen vrouwen zelf een inkomen verdienen. Het brengt eten op tafel en kinderen kunnen naar school.

Ook neemt het aantal ongeletterde vrouwen af. Veel vrouwen leerden lezen en schrijven dankzij deelname aan het project.

Seksuele voorlichting

Seksuele voorlichting geeft jongens en meisjes meer kennis over seks en relaties. Zowel op school als daarbuiten krijgen zij juiste, begrijpelijke en volledige informatie over hun veranderende lichaam en over relaties tussen mannen en vrouwen. Zo kunnen ze betere beslissingen nemen. Meisjes en vrouwen kunnen zich door de voorlichting ook beter weren tegen (seksueel) geweld. 

Met de voorlichting zorgen we er ook voor dat er minder tienerzwangerschappen zijn en minder meisjes en vrouwen sterven tijdens de bevalling of de zwangerschap.

Gezinsplanning

Dankzij de steun van de Bennink Foundation kunnen duizenden vrouwen en meisjes in Noord-Kivu en Zuid-Kivu begeleiding krijgen bij gezinsplanning. We trainen gezondheidswerkers zodat ze vrouwen, meisjes en mannen beter kunnen ondersteunen bij het plannen van gezinsuitbreiding. Zo beperken we het aantal sterfgevallen als gevolg van onveilige abortus of van problemen tijdens de zwangerschap of de geboorte.