Ik teken de petitie

En roep de regering op zich te houden aan het klimaatakkoord!

Aanhef
 

Hallo regering, kijk wat er gebeurt!

Als je het klimaatakkoord niet nakomt.

Teken de petitie en eis klimaatactie

Overstromingen, droogte, mislukte oogsten en voedseltekorten bedreigen de levens van de meest kwetsbare mensen. Terwijl zij de minste invloed hebben op wereldwijd klimaatbeleid. De regering moet haar verantwoordelijkheid nemen!

Nederland zou helpen voorkomen dat de aarde verder dan 1,5 graden Celsius opwarmt. Die afspraak staat in het klimaatakkoord van Parijs uit 2015. De Nederlandse regering beloofde extra geld beschikbaar te stellen, zodat ontwikkelingslanden ook na klimaatverandering leefbaar blijven.

De maatregelen die de Nederlandse regering tot nu toe neemt, zijn onvoldoende. De aarde warmt in rap tempo op. Mensen in ontwikkelingslanden ondervinden hiervan dagelijks de rampzalige gevolgen.

Teken daarom nu de petitie en roep de regering op om zich aan het klimaatakkoord te houden!