Ik teken de petitie

En roep de regering op zich te houden aan het klimaatakkoord!

Aanhef
 
Al 50.813 handtekeningen gezet

Het kabinet is gevallen

Maar klimaatverandering gaat door.

Teken de petitie en eis klimaatactie

Nu het kabinet is gevallen dreigen er nauwelijks maatregelen te worden genomen.

Overstromingen, droogte, mislukte oogsten en voedseltekorten bedreigen de levens van mensen in de meest kwetsbare situaties. Terwijl zij de minste invloed hebben op wereldwijd klimaatbeleid.

Nederland beloofde te helpen voorkomen dat de aarde verder dan 1,5 graden Celsius opwarmt. Die afspraak staat in het klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Ook met een gevallen regering moet meer geld beschikbaar worden gesteld, zodat ontwikkelingslanden ook na klimaatverandering leefbaar blijven.

Teken daarom nu de petitie en roep de (demissionaire) regering op om zich aan het klimaatakkoord te houden!