Burundi: seksuele en reproductieve gezondheidszorg (Conjoint)

Tieners en jongeren in Burundi worden geconfronteerd met grote uitdagingen over hun gezondheid en seksuele en reproductieve rechten (SRGR). De belangrijkste uitdagingen zijn beperkte toegang tot de juiste informatie en diensten over deze rechten en beperkte steun van belangrijke mensen in hun leven. De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, die diep geworteld is in de maatschappij, verhoogt de kwetsbaarheid van kinderen.

Peaceclub in Burundi

Wat doet CARE

Het programma ‘Conjoint’ richt zich op goede seksuele vorming en toegang tot goede (seksuele en reproductieve) gezondheidszorg in Burundi. Het programma moet jongeren in de leeftijd van 10-24 jaar betere toekomstvooruitzichten te bieden en hiermee een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Burundi. Onmisbaar hierbij is het betrekken van de gemeenschap, zoals religieuze leiders en ouders.

Het doel van dit programma is om adolescenten en jongeren uit Burundi te empoweren en te zorgen voor goede seksuele en reproductieve gezondheid. Dit willen wij bereiken door ervoor te zorgen dat:

 • Jeugd en tieners toegang hebben tot volledige en juiste informatie over seksuele en reproductieve gezondheid; de capaciteit hebben om hun eigen keuzes te maken; en een positieve houding ontwikkelen tegenover hun SRGR en er verantwoordelijk mee omgaan.
 • Adolescenten en jongeren toegang hebben tot kwalitatieve reproductieve gezondheidszorg gericht op jongeren.
 • De belangrijkste actoren op EU-niveau SRGR van tieners beschermen en bevorderen.
 • Sterke coördinatie bestaat tussen de partners en belanghebbenden in SSRAJ op lokaal en nationaal niveau.

Onderdeel van het programma is de inzet op scholen van het lespakket ‘The World Starts With Me’ (‘Le Monde Commence par Moi’), dat eerder succesvol is ingezet in andere landen. Jongeren doen op deze manier op een speelse en aantrekkelijke manier kennis en vaardigheden op rondom onderwerpen als lichamelijke ontwikkeling, verschillen en overeenkomsten tussen jongens en meisjes, en (het voorkomen van) zwangerschap, hiv/aids en seksueel misbruik.

Verwachte resultaten

Recente hervormingen van het Burundese onderwijssysteem bieden de programmapartners de mogelijkheid seksuele vorming uitgebreid in te voeren op scholen. De uitvoering van het programma in Burundi doet CARE Nederland samen met het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA), Rutgers en Cordaid. Een en ander vindt plaats in nauwe samenwerking met de Burundese ministeries van onderwijs en gezondheidszorg en “gender” en een groot aantal lokale organisaties. Naast het educatieprogramma krijgen gezondheidscentra meer mogelijkheden om jongeren goed van dienst te kunnen zijn met seksuele en reproductieve zorg.

Het programma verwacht de volgende resultaten:

 • 3.096 docenten en 6.966 peer educators hebben de kennis, houding en vaardigheden om uitgebreide seksuele voorlichting te geven.
 • Tieners en jonge studenten in 516 basisscholen en 516 post-basisscholen ontvangen uitgebreide seksuele voorlichting.
 • 2.580 jeugdcentra en jeugdclubs bieden informatie en advies over SRGR.
 • 258 gezondheidscentra bieden SRH diensten van hoge kwaliteit, die makkelijk toegankelijk zijn en vriendelijk voor de jeugd.
 • 1.032 scholen hebben punten voor informatie en advies over SRH.
 • In 1.290 heuvels, de ouders, de gemeenschap psychosociale hulpverleners, familieleden, administratieve en religieuze leiders zijn betrokken bij de bescherming van adolescenten en jong tegen gender-gerelateerd geweld.
 • Ministeries, VN-organisaties en NGO’s die actief zijn op het gebied van SSRAJ coördineren hun activiteiten en werken samen.
 • Lokale actoren die betrokken zijn bij het verbeteren van SSRAJ (scholen, het centrum van Healths, administratieve, religieuze en maatschappelijke leiders, jeugdcentra, vertegenwoordigers van de ouders en jeugdverenigingen) samenwerken en hun acties baseren op de geleiders bestaande nationale.