Wie is CARE Nederland?

CARE Nederland is onderdeel van CARE International, een internationale hulporganisatie die actief is in meer dan 100 landen. Voortgekomen uit Amerikaanse voedselhulp aan Europa na de Tweede Wereldoorlog, zetten we ons al meer dan 75 jaar in voor hen die dat het hardst nodig hebben.

 • CARE zet zich in voor een sterkere economische positie van vrouwen. Om hen meer kansen te bieden, steunen we vrouwen bij het opzetten of uitbreiden van een onderneming.

  Vrouwenrechten

  Vrouwenrechten
 • Jaarlijks kampen miljoenen mensen met overstromingen, zware stormen en extreme droogte. Huizen worden verwoest, oogsten mislukken en mensen lijden honger.

  Duurzaam bestaan opbouwen

  Duurzaam bestaan opbouwen
 • Bij een ramp of oorlog hebben we maar één prioriteit: levens in veiligheid brengen. We komen snel in actie en steunen mensen in nood met onder meer voedsel, drinkwater en een veilige plek om te slapen.

  Noodhulp

  Noodhulp

Andere aanpak.

Onze aanpak is praktijkgericht en op maat gesneden: variërend van noodhulp tot trainingen in ondernemerschap. En dat werkt. Door samen te werken met de bevolking van een gebied of land, lokale overheden en partnerorganisaties, behalen we duurzame verandering en groei.

Eerlijke wereld.

Armoedebestrijding is het hoger doel van alles wat we doen. Er is een directe relatie tussen armoede en ongelijkheid. Daarom zetten we ons in voor gelijke rechten voor iedereen. We werken samen met mensen aan mogelijkheden om mee te praten en mee te beslissen over zaken die hun leven beïnvloeden. Want in een eerlijke wereld doet iedereen mee.

Een vrouw hoedt een kudde koeien

Missie en visie

CARE werkt wereldwijd om levens in veiligheid te brengen en armoede te overwinnen. We geloven in een wereld van hoop waarin iedereen meedoet. We willen armoede overwinnen en mensen in veiligheid met elkaar laten leven.

Lees meer
Amaal een 10 jarig meisje gevlucht uit Jemen hier lachend met bergen op de achtergrond

Impact en resultaat

Waar komen de ons toevertrouwde donaties terecht? Wat hebben we goed gedaan en wat kan beter? We geven inzicht in ons werk over de afgelopen jaren in onze jaarverslagen.

Lees meer
Vrachtwagen met voedselpakketten van CARE

Verantwoording en transparantie

Wie en wat bereikt CARE Nederland nu eigenlijk? Welke richtlijnen en gedragscodes gebruiken we om hulp te verlenen?

Lees meer
Verschillende handen vormen CARE logo

Organisatie

Op deze pagina lees je informatie over de organisatie achter CARE Nederland, zoals over wie de directie en de Raad van Toezicht van CARE Nederland zijn.

Lees meer
vrouwen uit Tanzania aan het werk

Werken bij CARE Nederland

Bekijk onze vacatures. Zie jij een match met jouw kennis en ervaring? Dan komen we graag met je in contact!

Lees meer