Beiroet Joint Response: noodhulp na de explosie

Bij een verwoestende explosie in de haven van Beiroet in 2020, vielen meer dan tweehonderd doden en raakten duizenden mensen gewond. Huizen en bedrijven werden vernield, 300.000 mensen raakten dakloos en talloze mensen waren in één klap hun inkomen kwijt. CARE sloeg de handen ineen met vijf andere Nederlandse hulporganisaties en kwam direct in actie om noodhulp te bieden.

Beeld van vernielde huizen en gebouwen in Beiroet

Samenwerken voor noodhulp in Beiroet

Dankzij donaties van het Nederlandse publiek via een Giro555-campagne en met steun van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, bood CARE noodhulp aan de zwaarst getroffenen.

De zogeheten ‘Joint Response’ was een samenwerking van CARE met Cordaid, Dorcas, Save the Children, Stichting Vluchteling en World Vision. Samen met Libanese partners, konden we onder meer voedsel en water leveren, zorgen voor onderdak, huizen herstellen en psychologische hulp bieden.

Vrachtwagen met voedselpakketten van CARE

Huizen en bedrijven herstellen

De explosie beschadigde zo’n 70.000 huizen. Daarnaast was er veel schade aan bedrijven. Vooral kleine eenmanszaken werden hard getroffen. Het repareren van een deel van deze beschadigde huizen was onderdeel van de Joint Response in Libanon. Ook kregen ondernemers een eenmalig bedrag waarmee ze hun bedrijf weer konden opbouwen.

Psychologische hulpverlening

Een ander belangrijk aspect van ons werk in Beiroet was het bieden van geestelijke gezondheidszorg. De explosie liet diepe sporen achter. Van het ene op het andere moment waren mensen hun dierbaren, hun huis en hun inkomen kwijt.

CARE verleende psychologische eerste hulp en bood psychosociale ondersteuning om zowel volwassenen als kinderen te helpen omgaan met hun verlies en trauma.

In deze video meer over het herstellen van bedrijven en de psychologische hulpverlening na de explosie in Beiroet:

Inwoners Beiroet: veerkrachtig en vastbesloten

De inwoners van Beiroet deden er alles aan om de gevolgen van de explosie te boven te komen. Ze keerden terug naar hun gerepareerde huizen en herstelde ondernemingen. Ondanks de traumatische gebeurtenis, bleken ze veerkrachtig en vastbesloten om de draad weer op te pakken.

Resultaten Beiroet crisisrespons

  • 12.068 mensen werden bereikt met bewustmakingsactiviteiten over hygiëne.
  • 7.025 mensen kregen psychologische of mentale steun.
  • 1.266 mensen kregen hulp met hygiënische producten (zeep en hygiënepakketten).