CARE maakt zich sterk voor gelijke rechten

Want in een eerlijke wereld doet iedereen mee.

Vrouwen worden wereldwijd nog vaak gediscrimineerd en buitengesloten. Ze hebben minder rechten, kansen of mogelijkheden om een goed bestaan op te bouwen. In alles wat we doen, hebben we speciale aandacht voor de behoeften van vrouwen en meisjes; het is typerend voor onze andere aanpak.

Het is noodzakelijk dat ook hun stem wordt gehoord en dat geweld tegen vrouwen stopt. We pakken schadelijke normen en waarden aan, stimuleren vrouwelijk leiderschap en steunen vrouwelijke ondernemers. Hierin betrekken we bovendien mannen en jongens. Zo maken we een einde aan onrecht en bestrijden we armoede. Help ook mee!