CARE maakt zich sterk voor gelijke rechten

Want in een eerlijke wereld doet iedereen mee.

Vrouwen worden wereldwijd nog vaak gediscrimineerd en buitengesloten. Ze hebben minder rechten, kansen of mogelijkheden om een goed bestaan op te bouwen.Daarom heeft CARE speciale aandacht voor de behoeften van vrouwen en meisjes. Het is noodzakelijk dat hun stem wordt gehoord en dat geweld tegen vrouwen stopt.

Daarom pakken we schadelijke normen en waarden aan, stimuleren vrouwelijk leiderschap en steunen vrouwelijke ondernemers. Hierin betrekken we bovendien actief mannen en jongens. Zo maken we een einde aan onrecht en bestrijden we armoede op een duurzame manier. Help ook mee!

Geschiedenis van vrouwenrechten

Vrouwenrechten worden in veel samenlevingen al eeuwenlang beperkt en als inferieur aan mannen gezien. Veel vrouwen hebben geen of beperkte toegang tot onderwijs en eigendomsrechten, kunnen geen rol spelen in de politiek en mogen zelfs geen eigen beslissingen nemen.

Het bevorderen van vrouwenrechten krijgt steeds meer aandacht. Zo werden in de jaren na de Tweede Wereldoorlog internationale organisaties opgericht, denk aan de Verenigde Naties, die gendergelijkheid hoog op de agenda plaatsten.

Ondanks de geweldige impact van feministische bewegingen wereldwijd, is er tot op de dag van vandaag geen gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vrouwenrechten worden wereldwijd dagelijks geschonden. Daarom zet CARE zich in voor gelijke rechten voor vrouwen.

Het Vrouwenverdrag

Een belangrijk punt in de geschiedenis van vrouwenrechten is het Vrouwenverdrag. Dit ‘Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen (CEDAW)’, werd in 1979 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en trad twee jaar later in werking. Het verdrag is door 189 landen geratificeerd. Nederland deed dit in 1991. Dit verdrag erkent de gelijkheid van vrouwen in politieke, economische, sociale, culturele en burgerlijke zaken. Het roept staten op om vrouwenrechten te bevorderen.

Vrouwenrechten in ‘s werelds meest kwetsbare landen

De meest kwetsbare landen van de wereld worden vaak geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van mensenrechten. Sociale normen, armoede en structurele ongelijkheid zorgen ervoor dat vrouwen en meisjes geen of beperkte toegang hebben tot onderwijs, gezondheidszorg en politiek. Ook hebben zij hierdoor vaak te maken met huiselijk geweld, gedwongen huwelijken en seksueel misbruik. Daarom maakt CARE zich sterk voor gelijke rechten en schenkt onze organisatie daarbij bijzondere aandacht aan het verbeteren van de sociale positie van vrouwen en meisjes. We werken samen met mannen en jongens om beperkende normen te veranderen.

Hoe ondersteunt CARE vrouwen in landen zonder gelijke rechten?

CARE ondersteunt vrouwen in landen waar ongelijkheid een grote rol speelt. Onze aanpak kenmerkt zich door samen te werken met mannen en vrouwen in verschillende regio’s. Zulke samenwerkingen zijn gericht op de economische zelfstandigheid van vrouwen, de verbetering van toegang tot onderwijs en gezondheidszorg, en de politieke participatie van vrouwen. Zo werken we aan een wereld waarin iedereen gelijke rechten heeft en bestrijden we armoede. Help je mee?

Veelgestelde vragen

Vrouwenrechten verwijzen naar de rechten en vrijheden die vrouwen overal ter wereld toekomen. Dit omvat het recht op gelijke behandeling en gelijke kansen op alle aspecten van het leven.

Vrouwen worden wereldwijd geconfronteerd met veel uitdagingen, waaronder economische en sociale ongelijkheid, beperkte toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en politiek, (seksueel) geweld en culturele normen die hun rechten beperken.

CARE bevordert vrouwenrechten door middel van programma’s en initiatieven die gericht zijn op economische gelijkheid, onderwijs, gezondheidszorg, leiderschap en politieke participatie van vrouwen.

CARE schenkt bijzondere aandacht aan het verbeteren van de sociale positie van vrouwen en meisjes. In samenwerking met gemeenschappen in de landen waar wij actief zijn, zorgen wij ervoor dat de hulp die geboden wordt aan vrouwen effectief is en hun rechten respecteert.

CARE draagt iedere dag bij aan de strijd voor vrouwenrechten. Wij ondersteunen vrouwen door hun toegang tot onderwijs en gezondheidszorg te verbeteren, hun economische kansen te versterken, hun politieke participatie te vergroten en het geweld tegen hen te stoppen.