CARE maakt zich sterk voor gelijke rechten. Want in een eerlijke wereld doet iedereen mee

Toch worden vrouwen nog vaak gediscrimineerd en buitengesloten. Ze hebben minder rechten, kansen of mogelijkheden om een goed bestaan op te bouwen. In alles wat we doen, hebben we speciale aandacht voor vrouwen en meisjes; het is typerend voor onze andere aanpak. Het is noodzakelijk dat hun stem wordt gehoord en dat geweld tegen vrouwen stopt. We pakken schadelijke normen en waarden aan, stimuleren vrouwelijk leiderschap en steunen vrouwelijke ondernemers. Zo maken we een einde aan onrecht en bestrijden we armoede.