CARE maakt zich sterk voor gelijke rechten

Want in een eerlijke wereld doet iedereen mee.

Vrouwen worden wereldwijd nog vaak gediscrimineerd en buitengesloten. Ze hebben minder rechten, kansen of mogelijkheden om een goed bestaan op te bouwen. Het is typerend voor de aanpak van CARE om speciale aandacht te hebben voor de behoeften van vrouwen en meisjes. Het is noodzakelijk dat ook hun stem wordt gehoord en dat geweld tegen vrouwen stopt.

Daarom pakken we schadelijke normen en waarden aan, stimuleren vrouwelijk leiderschap en steunen vrouwelijke ondernemers. Hierin betrekken we bovendien actief mannen en jongens. Zo maken we een einde aan onrecht en bestrijden we armoede op een duurzame manier. Help ook mee!