Women mean business in Peru

Over de hele wereld worden vrouwen en meisjes onevenredig getroffen door armoede en discriminatie. Ze vormen de meerderheid van de allerarmsten ter wereld. Beperkende sociale normen, beperkte onderwijsmogelijkheden en uitsluiting van financiële middelen vormen belangrijke belemmeringen voor vrouwen om een inkomen te verdienen. Op veel plaatsen is het bijvoorbeeld onmogelijk voor vrouwen om een lening te krijgen, ook al is bewezen dat ze betere spaarders zijn, voorzichtiger zijn met lenen, weloverwogen risico’s nemen en succesvolle ondernemers zijn.

Maria Julia staat lachend achter een tafel die vol staat met potten met honing
© Eric Kampherbeek

De aanpak van CARE

Het opkomen voor gelijke rechten is nodig voor het stimuleren van de economische positie van vrouwen, en is daarom een van de belangrijkste speerpunten in ons Women in Enterprise-programma. Dit wereldwijde programma wordt gefinancierd door de H&M Foundation. Met dit programma versterkt CARE de capaciteiten van vrouwen. We helpen om het voor vrouwen mogelijk te maken om een bedrijf te runnen. In Peru heeft ons werk met verschillende gemeenten geleid tot nieuwe wetgeving. Hiermee is het voor vrouwen gemakkelijker om hun eigen bedrijf te beginnen, te financieren en te ondernemen.

Women in Enterprise verzorgt ook bedrijfstrainingen voor vrouwen en vereenvoudigd samenwerking via groepen en netwerken. Daarnaast richt het programma zich op mannen en jongens, omdat hun positieve betrokkenheid onmisbaar is voor het bereiken van een sterkere economische positie van vrouwen. Het economisch mondiger maken van vrouwen is de meest effectieve manier om de armoedespiraal te doorbreken en is daarom een belangrijke prioriteit voor CARE. Onderzoek toont aan dat vrouwen een groter deel van hun inkomen investeren in hun gezinnen en gemeenschappen dan mannen. Dus, wanneer vrouwen profiteren, profiteert iedereen!

Onze inzet voor een eerlijk en werkbaar beleid, heeft meegeholpen aan eerlijke concurrentie en een ondernemersklimaat waarin vrouwen kunnen slagen.

Solange Hai, Programmamanager bij CARE Nederland van het Women in Enterprise-programma.

Tabanco, Peru

María Julia uit Tabanco, Peru, is een van de deelnemers aan Women in Enterprise. Vroeger was ze huishoudelijk werkster, nu runt ze een succesvol bedrijf als imker. Samen met haar man zorgt ze voor haar eigen gezin en ondersteunt ze haar ouders en jongere broer.

“We hebben nu betere verpakkingen, onze online verkoop is toegenomen en mijn zelfvertrouwen is gegroeid.”

María Julia uit Tabanco, Peru

María leidt een vereniging van vijftien vrouwelijke ondernemers die gezamenlijk honing en johannesbrood produceren. Dankzij het programma van CARE hebben María en haar medewerkers hun zakelijke vaardigheden kunnen ontwikkelen. “We hebben nu betere verpakkingen, onze online verkoop is toegenomen en mijn zelfvertrouwen is gegroeid”, zegt ze. “Vroeger was ik verlegen. Nu leid ik een bedrijf, bekleed ik verschillende bestuursfuncties en vertegenwoordig ik vrouwelijke imkers in Peru”, voegt María er trots aan toe.

© Eric Kampherbeek

Ze heeft regelmatig ontmoetingen met burgemeesters van verschillende gemeenten om te praten over nieuwe zakelijke mogelijkheden voor vrouwen. Ze heeft gemerkt dat vrouwen steeds meer invloed krijgen. “De houding van mannen tegenover vrouwen in het bedrijfsleven is positief aan het veranderen. Ik ben enthousiast om te zien dat de gelijkheid tussen mannen en vrouwen toeneemt.”

“Om positieve veranderingen tot stand te brengen, is het nodig om beperkende normen en waarden aan te pakken. Het moet duidelijk worden dat gelijkheid voor alle mensen iedereen ten goede komt.”

Lenneke Kono-Tange, Projectmanager van Mawe Tatu

Resultaten van het Women In Enterprise-programma

  • 14.469 vrouwen werden versterkt in hun capaciteit om een succesvol bedrijf op te bouwen.
  • 8.569 vrouwen kregen toegang tot leningen uit gezamenlijke spaargelden.
  • 892 mannen en jongens werden ingeschakeld om vrouwelijke ondernemers.