Partners for Resilience: weerbaarheid vergroten

Als lid van ‘Partners for Resilience’ was CARE tien jaar lang in verschillende landen actief. We werkten samen met gemeenschappen die zich in een kwetsbare positie bevinden, om zich weerbaarder te maken tegen natuurgeweld en klimaatverandering. Want door weerbaarheid te vergroten, bestrijden we armoede.

Een vrouw staat buiten met een schaal met eten en ze schudt het eten op

Samenwerken voor sterkere samenlevingen

Partners for Resilience was een samenwerkingsverband tussen CARE, het Rode Kruis, Cordaid, Wetlands International en het Klimaatcentrum van het Rode Kruis en tientallen lokale organisaties. Het programma begon in 2011 en had een looptijd van tien jaar. CARE was actief in: Ethiopië, Guatemala, Indonesië, Mali, de Filipijnen en Oeganda.

Armoede bestrijden door weerbaarheid te vergroten

Klimaatverandering raakt mensen in arme landen het hardst. Het verergert armoede en ongelijkheid. Mensen die het al moeilijk hebben, kunnen zich niet goed beschermen en hebben minder om op terug te vallen.

Aanpassen aan klimaatverandering

Om deze negatieve spiraal te doorbreken, hielp Partners for Resilience gemeenschappen zich beter voor te bereiden op rampen en aan te passen aan klimaatverandering. We werkten aan beleid en investeringen, met als doel de weerbaarheid vergroten van families en samenlevingen. Dat deden we samen met overheden en bedrijven. Ook versterkten we maatschappelijke organisaties zodat zij beter op konden komen voor de belangen van groepen die zich in een kwetsbare positie bevinden.

Andere gewassen en stevigere huizen

We hielpen mensen bijvoorbeeld om over te stappen op het verbouwen van andere gewassen, waardoor zij minder afhankelijk zijn van een specifiek gewas. Daarnaast zetten we waarschuwingssystemen op en zorgden we onder meer voor stevigere huizen die beter bestand zijn tegen natuurgeweld.

Positie van vrouwen versterken

Onze speciale aandacht ging uit naar het versterken van de positie van vrouwen. Want vrouwen worden vaak het hardst geraakt door de gevolgen van klimaatverandering.  

Wat hebben we bereikt met Partners for Resilience?

  • Meer dan 500.000 mensen in zo’n 600 verschillende gemeenschappen zijn met het programma bereikt.
  • Gemeenschappen kunnen de risico’s op rampen beter inschatten en zich dus beter voorbereiden, bijvoorbeeld met evacuatieplannen.
  • Bij rampen worden nu maatregelen genomen zodat de mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden zichzelf beter kunnen beschermen.
  • De politiek en de samenlevingen beseffen beter dat het vergroten van weerbaarheid hard nodig is.