Klimaatadaptatie, gendergelijkheid en gelijkwaardige partnerschappen

De aanpak van CARE is gericht op het veranderen van systemen die ongelijkheid instand houden. Daarmee pakken we de fundamentele oorzaken van armoede aan. Dat doen we ook door invloed uit te oefenen op beleid. We doen dat op drie terreinen: klimaatadaptatie, gendergelijkheid en gelijkwaardige partnerschappen.

Een jongen kijkt uit over de zee

Klimaatadaptatie

Klimaatverandering raakt de allerarmsten het hardst, terwijl zij het minst hebben bijgedragen aan de klimaatcrisis. Dat is niet alleen onrechtvaardig, het zorgt er ook voor dat mensen kwetsbaar blijven voor armoede en zelfs in levensgevaar kunnen komen door de toenemende gevolgen van klimaatverandering. Die gevolgen zijn nu al volop zichtbaar in de vorm van extreem weer, mislukte oogsten, bosbranden en overstromingen. CARE zet zich daarom in voor een rechtvaardig internationaal klimaatbeleid en ondersteunt mensen bij het opbouwen van een duurzaam bestaan.

Vrouwelijke deelnemers van het programma Every Voice Counts in Soedan

Gendergelijkheid

Wereldwijd is er grote ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Dat zien we op alle terreinen: Geweld tegen vrouwen stijgt nog altijd, vrouwen hebben grotere kans om in armoede te leven, en vrouwen hebben veel te weinig inspraak in besluiten die hen aangaan. De COVID-19 crisis heeft deze ongelijkheid alleen nog maar groter gemaakt. Gendergelijkheid is essentieel om armoede tegen te gaan. CARE werkt daarom aan gendergelijkheid.

3 kinderen samen hand in hand

Gelijkwaardige partnerschappen

Samen met partners, overheden en gemeenschappen ter plaatse werken we aan een wereld waarin iedereen meedoet, gezien en gehoord wordt. We doen dat op basis van gelijkwaardigheid. We versterken het leiderschap van lokale gemeenschappen en willen ook bijdragen aan een internationaal systeem waarin hun stem ertoe doet. CARE zet zich daarom  in voor gelijkwaardige internationale samenwerking.

Blijf op de hoogte

Volg CARE op twitter om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws