Madagaskar: genoeg voedsel voor iedereen

Madagaskar is een land met veel mogelijkheden, maar tot op de dag van vandaag kampt de bevolking nog altijd met armoede en een gebrek aan voedselzekerheid. Toch is het land na een periode van politieke instabiliteit en toenemende natuurrampen (cyclonen en droogte) weer in ontwikkeling.

El Niño

CARE is sinds 2009 verantwoordelijk voor de uitvoering van drie projecten die bijdragen aan het verbeteren van de voedselzekerheid in het zuidoosten van Madagaskar. Dit is een uitermate droog gebied. Door El Niño is deze droogte de laatste twee jaar erger geworden. De situatie in dit gebied, dat voor het grootse deel afhankelijk is van de agrarische sector, is complex. Water voor mens, dier en gewassen is beperkt beschikbaar. Bodems zijn in de loop van de tijd uitgeput, landbouwtechnieken zijn niet vernieuwd, overheidsdiensten hebben weinig mankracht voor onderzoek en voorlichting, zaaigoed, kunstmest en simpele werktuigen zijn beperkt beschikbaar.

Wat doet CARE

De kern van het ASARA project is het verbeteren van het klimaat van de agrarische sector en de plattelandsontwikkeling. ASARA staat voor “Amélioration de la Sécurité Alimentaire et Augmentation des Revenus Agricoles”.

Sinds 2009 is nagedacht over een systeem voor financiering van de landbouwsector. Om de verantwoordelijkheid niet alleen bij de overheid te laten, is er geëxperimenteerd met een gemeenschappelijk fonds, dat beheerd wordt door meerdere partijen. Naast de overheid zijn daar ook boerenorganisaties, (kleine) ondernemers en het maatschappelijk middenveld bij betrokken. Na een experimentele fase is CARE geselecteerd om een dergelijk programma uit te voeren en er op toe te zien dat de spelregels voor het beheer van dit fonds begrepen en nageleefd worden en dat het systeem operationeel wordt.

CARE voert dit programma uit in de regio Anosy, met daarin de 3 districten Amboasary-Atsimo, Betroka en Taolagnaro. Dit gebied heeft een oppervlakte zo groot als 2/3 van Nederland, met slechts een kleine 700.000 inwoners.

Verwachte resultaten

Door een goed beheer van dit fonds en daarmee verbetering van relevante landbouwactiviteiten verwacht CARE dat de voedselzekerheid van 150.000 mensen zal worden verbeterd. Een voorbeeld is de verbetering van een irrigatiesysteem dat niet meer aan de huidige eisen voldoet. Er wordt gewerkt aan het herstel van de infrastructuur, de introductie van rijstrassen die een hogere opbrengst geven en aan een interne organisatie waar boeren zelf bij betrokken zijn. Ook boerinnen maken onderdeel uit van de organisatie en profiteren van de groei in de productie.