Een nieuwe weg voor Syrische vluchtelingen

Dankzij de Nationale Postcode Loterij heeft CARE een speciaal project opgezet. Zowel Syrische als Jordaanse vrouwen worden geholpen bij het opzetten of uitbreiden van een eigen bedrijfje vanuit huis. Dit stelt de vrouwen in staat om weer controle over hun leven te krijgen. Het geeft hen hoop op een betere toekomst. Het project was ook een geweldige manier voor Syrische en Jordaanse vrouwen om met elkaar in contact te komen.

Zakenvrouw Asma met haar specialiteit 'Kibbeh' (een traditionele Syrische gefrituurde snack van bulgur, tarwe, vlees en kruiden).
© Eric Kampherbeek
Zakenvrouw Asma met haar specialiteit ‘Kibbeh’ (een traditionele Syrische gefrituurde snack van bulgur, tarwe, vlees en kruiden).

Achtergrond

Sinds 2011, toen het conflict in Syrië begon, zijn meer dan 650.000 Syriërs naar Jordanië gevlucht. Syrische vluchtelingen vormen nu meer dan tien procent van de Jordaanse bevolking, wat tot spanningen leidt; vooral nu het land met een ernstige economische crisis wordt geconfronteerd en de middelen schaars zijn. Het leven is hard in Jordanië, en veel mensen hebben moeite om hun gezin te voeden. Vrouwen hebben het het zwaarst te verduren, omdat zij over het algemeen beperkte mogelijkheden hebben om een inkomen te verdienen.

De aanpak van CARE

Naast het verzorgen van bedrijfsopleidingen en een startkapitaal, helpt CARE met het opzetten van Village Savings and Loan Associations, zogenoemde (VSLA’s). Leden van deze zelfbeheerde groepen sparen elke maand kleine bedragen en maken zo een fonds waaruit leningen kunnen worden opgenomen voor investeringen of noodsituaties.

De vrouwen in deze groepen ontmoeten elkaar regelmatig. Ze inspireren en steunen elkaar. Ze voelen zich veilig om gevoelige onderwerpen als gendergelijkheid en geweld tegen vrouwen te bespreken.

“Het runnen van een bedrijf stelt vrouwen in staat het heft in eigen handen te nemen en actief deel te nemen aan de gemeenschap.”

Nawras Al Husein, projectleider Een Nieuwe Weg voor Syrische Vluchtelingen

Asma en Fasayel staan samen sterk

Asma vluchtte naar Jordanië nadat haar huis in Syrië was gebombardeerd. Fasayel is Jordaanse en was net verhuisd uit een ander deel van het land. De twee vrouwen ontmoetten elkaar via CARE. Beiden volgden cursussen in zakelijke vaardigheden en sloten zich aan bij een VSLA. Zo konden ze investeren in hun ondernemingen.

Asma en Fasayel hadden veel gemeen: ze hadden allebei een klein bedrijfje in zelfgemaakt voedsel, ze hadden allebei hun bedrijfje hard nodig om meer inkomen te genereren, en ze voelden zich allebei als buitenstaanders in hun nieuwe omgeving.

De twee werden vriendinnen en beseften al snel dat ze door samen te werken meer konden bereiken.

Samen runnen de vrouwen nu met succes ‘Matbakh Al-Mahabeh’, vertaald: de Keuken van de Liefde. En verdelen ze de winst. Fasayel maakt zoetigheden en gebak en Asma bereidt hartige gerechten. De steun die ze kregen hielp hen niet alleen hun zaak uit te bouwen, maar hielp hen ook te integreren en gewaardeerde leden van de gemeenschap te worden.

Resultaten van het project ‘Een nieuwe weg voor Syrische vluchtelingen’:

1. Stimuleren werkgelegenheid

 • 100 Syrische vrouwen hebben een werkvergunning ontvangen en daardoor meer rechten en betere werkomstandigheden gekregen.
 • 418 van hen (233 Syrische en 185 Jordaanse mensen, waarvan 248 vrouwen en 170 mannen) die een bedrijf willen gaan starten, hebben een training ontvangen in ondernemersvaardigheden en de preventie van geweld tegen vrouwen.
 • 414 van hen (278 Syrische en 136 Jordaanse mensen, waarvan 219 vrouwen en 195 mannen) hebben een beroepsopleiding gevolgd in modeontwerp, social media, callcenter-diensten, webontwikkeling of verkoop. Daarnaast hebben ze training gehad in sollicitatievaardigheden. Daardoor zijn hun baankansen vergroot en als ze al een baan hebben, ontvangen ze nu een hoger inkomen.
 • 403 van hen (246 Syrische en 157 Jordaanse mensen, waarvan 313 vrouwen en 90 mannen) hebben een training ontvangen in financieel management, effectieve marketing en verpakkingstechnieken, om de bedrijfsvoering van hun micro-, midden- en kleinbedrijf in de crisistijd (veroorzaakt door corona) te verbeteren. Deze training heeft ertoe geleid dat de deelnemers hun bedrijf overeind konden houden en zelfs hun inkomen konden verhogen.
 • Er zijn 4 spaar- en leengroepen opgericht met 48 vrouwen (22 Syrische en 26 Jordaanse). Deze vrouwen hebben een training gekregen in ondernemerschap en in preventie van geweld tegen vrouwen. Met het geleende bedrag hebben een aantal vrouwen hun onderneming aan huis uitgebreid. Ze hebben daardoor van hun hobby een winstgevend bedrijf kunnen maken. 71 procent van de deelnemers geeft aan dat ze meer status en zeggenschap in de gemeenschap en het huishouden hebben gekregen.  26 procent is gaan deelnemen aan diverse sociale activiteiten en 6 procent is politiek actief geworden. De helft van de vrouwen gaf aan dat hun rol in huis positief veranderd is en dat ze nu meer zeggenschap hebben.
 • Aan 62 Syrische en 18 Jordaanse vrouwen zijn bijdragen verstrekt om machines en materialen voor hun onderneming te kunnen aanschaffen. 92 procent van deze ondernemingen bestaan nog steeds ondanks de negatieve effecten van de coronacrisis. 84 procent ervan is winstgevend en 80 procent van deze vrouwen heeft haar inkomen kunnen verhogen. Er zijn 22 banen gecreëerd door deze vrouwen.
 • 15 Jordaanse vrouwen hebben hun onderneming aan huis geregistreerd. Daardoor konden ze hun bedrijf uitbreiden en hun inkomen verhogen en zelfs een aantal mensen aan een baan helpen.
 • 34 Jordaanse jongeren hebben een stage gelopen bij een bedrijf en daardoor hebben ze hun kansen op een baan vergroot. 18 daarvan hebben nu een baan en 2 hebben een studiebeurs verworven.
 • 3 bedrijven zijn getraind en gecoacht in de vernieuwing van hun bedrijfsvoering.

Conclusie: 1.228 Syrische en 575 Jordaanse mensen, waarvan 1.023 vrouwen en 455 mannen, hebben hulp gekregen om een baan te vinden of hun bedrijf te starten of uit te breiden via een werkvergunning, registratie van hun bedrijf, training, beroepsopleiding, lening of schenking.

2. Bewustwording van noodzaak van meer participatie van vrouwen in economie en politiek

 • Via een mediacampagne zijn 6 miljoen mensen via televisie, 200.000 mensen via radio en 300.000 mensen via social media bereikt, met de boodschap dat vrouwen net als mannen recht op een baan hebben.
 • Er zijn 2 bijeenkomsten voor beleidsmakers zoals onderzoekers en medewerkers van maatschappelijke organisaties en ngo’s georganiseerd. De eerste bijeenkomst (met 60 deelnemers) ging over hoe vrouwen te ondersteunen die een bedrijf aan huis zijn gestart. De tweede (met 35 deelnemers) ging over de uitdagingen die vrouwen hebben met een bedrijf aan huis. Deze bijeenkomsten hebben geleid tot aanbevelingen aan de politiek om de deelname van vrouwen aan de economie te vergroten en vooral de situatie van vrouwen met een bedrijf aan huis te verbeteren.
 • 518 van hen (285 Syrische en 233 Jordaanse mensen, waarvan 454 vrouwen en 64 mannen) hebben een bijeenkomst bijgewoond over het recht van vrouwen op een baan, gelijke kansen voor mannen en vrouwen, en over het veranderen van gedrag en opvattingen die  leiden tot ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Conclusie: bijna 7 miljoen mensen zijn bereikt via een bewustwordingscampagne over het recht van vrouwen op een baan. 285 Syrische en 233 Jordaanse mensen, waarvan 454 vrouwen en 64 mannen hebben een bijeenkomst bijgewoond hierover. Er zijn 2 bijeenkomsten georganiseerd om in debat te gaan over hoe vrouwen te ondersteunen met een bedrijf aan huis en de uitdagingen die ze ondervinden. Dit heeft geleid tot aanbevelingen aan de politiek om de deelname van vrouwen aan de economie te vergroten en vooral de situatie van vrouwen met een bedrijf aan huis te verbeteren.