Klimaatverandering raakt mensen in arme landen het hardst

Met de juiste steun kunnen mensen zich aanpassen en worden levens gered.

Door klimaatverandering lijken traditionele weersomstandigheden steeds heviger te worden. Door mensen te helpen om zich aan te passen aan deze nieuwe omstandigheden, voorkomen we dat armoede en ongelijkheid (nog) verder toenemen. Dat doen we bijvoorbeeld door huizen te verstevigen en waarschuwingssystemen op te zetten.

Ook helpen we bij het overstappen op andere manieren van geld verdienen die beter passen bij de nieuwe omstandigheden. CARE kiest hierin voor een andere aanpak, door mensen weerbaar te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering kunnen ze bouwen aan een duurzaam bestaan. Help ook mee!