Klimaatverandering raakt gemeenschappen wereldwijd onevenredig hard

Met de juiste steun kunnen mensen zich aanpassen en worden levens gered.

Door klimaatverandering lijken traditionele weersomstandigheden steeds heviger te worden. Door samen te werken met gemeenschappen om zich aan te passen aan de klimaatcrisis en deze nieuwe weersomstandigheden, voorkomen we dat armoede en ongelijkheid (nog) verder toenemen. Zo verstevigen we bijvoorbeeld huizen en zetten waarschuwingssystemen op.

Ook denken we mee in het overstappen op andere manieren van geld verdienen, die beter passen bij de nieuwe omstandigheden. CARE kiest hierin voor een aanpak waardoor mensen beter weerbaar worden tegen de gevolgen van klimaatverandering. Zo hebben gemeenschappen wereldwijd een eerlijke kans om te bouwen aan een duurzaam bestaan. Help ook mee!