Klimaatverandering raakt mensen in arme landen het hardst

Door mensen te helpen om zich aan te passen aan klimaatverandering, voorkomen we dat armoede en ongelijkheid nog verder toenemen. Dat doen we bijvoorbeeld door huizen te verstevigen en waarschuwingssystemen op te zetten. Ook helpen we bij het overstappen op andere manieren van geld verdienen die beter passen bij de nieuwe omstandigheden. CARE kiest hierin voor een andere aanpak, door mensen te helpen bouwen aan een duurzaam bestaan.