Een klein kind zit buiten onder een deken in een vluchtelingenkamp

Noodhulp

CARE werkt op de moeilijkste plekken ter wereld. Voor de allerarmsten, de zwaarst getroffenen en de minst gehoorden. Een ​​aardbeving in Haïti, mensen die hun huizen in Afghanistan ontvluchten. CARE kan met jouw hulp in actie komen en geeft noodhulp waar nodig!

Betalen via IDEAL
Betalen via machtiging

Met het versturen van dit formulier geef ik CARE Nederland toestemming om de incasso uit te voeren.

Betalen via creditcard
 

Bij een ramp of oorlog hebben we maar één prioriteit: levens redden

We komen snel in actie en doen wat nodig is om mensen in nood steun te bieden. We voorzien in eerste levensbehoeften zoals:

  • voedsel;
  • schoon drinkwater;
  • een veilige plek om te slapen.

Zo helpen we mensen overleven in een noodsituatie. Ons werk stopt hier niet: we zijn er ook in de periode erna en bieden mensen steun om hun leven weer op te bouwen.