Schoolvoeding in Somalië

Elke dag gaan bijna 1100 Somalische kinderen met een lege maag naar school. Met uw hulp voorziet CARE deze kinderen iedere ochtend van een schoolmaaltijd.

HELP MEE

Alles over de ramp in Beiroet

De explosie in het havengebied van Beiroet raakt 300.000 inwoners hard. Zij zijn dakloos geworden en hebben vaak geen of te weinig toegang tot voedsel.

Lees meer

Wat we doen

CARE ondersteunt mensen op de moeilijkste plekken ter wereld bij het opbouwen van een beter bestaan. Dit doen we door noodhulp te verlenen, vrouwelijk ondernemerschap te faciliteren en inspraak in besluitvorming te stimuleren. Daarnaast maken we gemeenschappen weerbaar tegen de effecten van klimaatverandering en natuurgeweld. Onze aanpak kenmerkt zich door maatwerk: in overleg met lokale partners en gemeenschappen bepalen we wat nodig is en wat werkt. Want alleen samen bereiken we duurzame resultaten.

Noodhulp verlenen

Noodhulp verlenen

CARE komt snel en efficiënt in actie bij humanitaire noodsituaties als gevolg van oorlogen of natuurrampen. We bieden noodhulp in getroffen gebieden en steunen gemeenschappen bij duurzame wederopbouw.

lees verder
Vrouwelijk ondernemerschap faciliteren

Vrouwelijk ondernemerschap faciliteren

CARE zet zich in voor een sterkere economische positie van vrouwen. Om hen meer kansen te bieden, steunen we vrouwen bij het opzetten of uitbreiden van een onderneming.

lees verder
Inspraak in besluitvorming stimuleren

Inspraak in besluitvorming stimuleren

CARE streeft naar stabiele, veilige samenlevingen waarin iedereen invloed kan uitoefenen op besluiten die hen aangaan. Daarom stimuleren wij inspraak in besluitvorming zodat iedereen mee kan doen en gehoord wordt.

lees verder
Voorbereiden op klimaatverandering en natuurgeweld

Voorbereiden op klimaatverandering en natuurgeweld

CARE helpt gemeenschappen in arme gebieden zich zo goed mogelijk aan te passen aan klimaatverandering en voor te bereiden op natuurgeweld. Hiermee redden we levens en voorkomen we verlies van huis en haard.

lees verder
Andere aanpak. Eerlijke wereld.
Bekijk de projecten

Nieuwsbrief