Help Syrische gezinnen de ijskoude winter door

Geef om hen en doneer voedsel, dekens en tenten. Samen redden we levens!

DONEER NU

Uw hulp laat hen overleven

Geef kwetsbare Syrische gezinnen voedsel, dekens en tenten.

DONEER NU

Wat we doen

CARE ondersteunt mensen op de moeilijkste plekken ter wereld bij het opbouwen van een beter bestaan. Dit doen we door noodhulp te verlenen, vrouwelijk ondernemerschap te faciliteren en inspraak in besluitvorming te stimuleren. Daarnaast maken we gemeenschappen weerbaar tegen de effecten van klimaatverandering en natuurgeweld. Onze aanpak kenmerkt zich door maatwerk: in overleg met lokale partners en gemeenschappen bepalen we wat nodig is en wat werkt. Want alleen samen bereiken we duurzame resultaten.

HUMANITAIRE NOODHULP
Actief zijn bij geweld en crises

Actief zijn bij geweld en crises

We verlenen noodhulp in gebieden die getroffen zijn door natuurgeweld of oorlog. Naast noodhulp ondersteunen we gemeenschappen ook bij duurzame wederopbouw. Zij aan zij met andere (lokale) organisaties.

lees verder
VROUWELIJK ONDERNEMERSCHAP
Investeren in vrouwen loont

Investeren in vrouwen loont

Door vrouwen te ondersteunen bij het opzetten of uitbreiden van een onderneming draagt CARE bij aan een sterkere economische positie voor vrouwen en meer kansengelijkheid.

lees verder
INSPRAAK IN BESLUITVORMING
Zorgdragen dat de allerarmsten gehoord worden

Zorgdragen dat de allerarmsten gehoord worden

Het project 'Every Voice Counts’ stelt de allerarmsten, en vrouwen in het bijzonder, in staat hun stem te laten horen en betere toegang te krijgen tot zaken als scholing, zorg en schoon drinkwater.

lees verder
VOORBEREIDING OP KLIMAATVERANDERING EN NATUURGEWELD
De meest kwetsbaren weerbaar maken

De meest kwetsbaren weerbaar maken

We helpen de gemeenschappen die het hardst worden getroffen door natuurgeweld en de effecten van klimaatverandering. Dit doen we met preventieve oplossingen die de impact verkleinen.

lees verder
Samen bestrijden we armoede en ongelijkheid.

Waar wij werken

Met onze projecten bereikten in 2017-2018 we 2.728.499 mensen, van wie 1.472.569 vrouwen of meisjes.

In Afrika bereikten we 1.793.919 mensen.

In Azië bereikten we 69.487 mensen.

In het Midden-Oosten bereikten we 848.588 mensen.

In Latijns-Amerika bereikten we 16.506 mensen.

Gelijke kansen voor vrouwen en meisjes

Het verbeteren van de sociale positie van vrouwen en meisjes. Daarvoor zetten wij ons sterk in, ook richting mannen. Helpt u ook mee? Ontdek hoe u hieraan kunt bijdragen.

Bekijk de acties