Wat is noodhulp?

CARE komt snel in actie en doet wat nodig is. Zo bieden we mensen steun tijdens een noodsituatie.

Samen met de bewoners van het gebied, lokale overheden en partnerorganisaties, beoordelen we wat het hardst nodig is en bepalen we de noodhulp. De aanpak van CARE kenmerkt zich door steun aan mensen die zich in de kwetsbaarste posities bevinden, waaronder vrouwen en meisjes, altijd voorop te stellen.

We voorzien in eerste levensbehoeften zoals voedsel, schoon drinkwater en een veilige plek om te slapen. Zo zorgen we dat mensen kunnen overleven in een noodsituatie. Ons werk stopt hier niet: na de periode van initiële noodhulp bieden we ook structurele hulp. Zo bieden we mensen steun bij het wederopbouwen van hun leven.

Zowel noodhulp als structurele hulp

We zijn er niet alleen in de periode direct na een ramp, maar ondersteunen ook wederopbouw op langetermijn.

CARE Nederland komt direct na een ramp of noodsituatie in actie. Samen met getroffenen en lokale overheden in rampgebieden overleggen we waar de behoeften liggen en voorzien we mensen zo snel mogelijk van noodhulp. Zo bieden we families bijvoorbeeld voedsel, schoon drinkwater en onderdak.

Maar ook nadat de zwaarste humanitaire crisis voorbij is, blijft CARE aanwezig. Zo voorzien we niet alleen in de eerste levensbehoeften van getroffenen, maar zijn we er ook bij de wederopbouw van hun levens. Zo verlenen structurele hulp in de vorm van onder meer cash geld en werkgelegenheid.