We komen snel in actie en doen wat nodig is

Zo bieden we mensen steun tijdens een noodsituatie.

Samen met de bewoners van het gebied, lokale overheden en partnerorganisaties, beoordelen we wat het hardst nodig is. De aanpak van CARE kenmerkt zich door steun aan mensen die zich in de kwetsbaarste posities bevinden, waaronder vrouwen en meisjes, altijd voorop te stellen.

We voorzien in eerste levensbehoeften zoals voedsel, schoon drinkwater en een veilige plek om te slapen. Zo zorgen we dat mensen kunnen overleven in een noodsituatie. Ons werk stopt hier niet: we zijn er ook in de periode erna en bieden mensen steun om hun leven weer op te bouwen.