We redden levens waar we kunnen

We komen snel in actie en doen wat nodig is om mensen in nood steun te bieden.

Samen met de bewoners van het gebied, lokale overheden en partnerorganisaties, beoordelen we wat het hardst nodig is. De aanpak van CARE kenmerkt zich door steun aan de kwetsbaarste groepen, waaronder vrouwen en meisjes, altijd voorop te stellen.

We voorzien in eerste levensbehoeften zoals voedsel, schoon drinkwater en een veilige plek om te slapen. Zo helpen we mensen overleven in een noodsituatie. Ons werk stopt hier niet: we zijn er ook in de periode erna en bieden mensen steun om hun leven weer op te bouwen.