Jemen Joint Response: samen noodhulp bieden

CARE slaat de handen ineen met andere hulporganisaties om noodhulp te bieden en levens in veiligheid te brengen in Jemen. Door samen te werken, kunnen we snel in actie komen. En dat is nodig want nergens ter wereld is de humanitaire crisis zo groot. Er is al jaren oorlog en miljoenen mensen zijn op de vlucht geslagen. Bijna iedereen lijdt honger en het coronavirus brengt mensen nog verder in gevaar.

Najwa en haar kinderen uit Jemenzijn gevlucht

Samenwerken aan noodhulp

CARE is aangesloten bij de Dutch Relief Alliance, een samenwerking van veertien hulporganisaties en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Door de handen ineen te slaan, kunnen we snel in actie komen bij noodsituaties. Per situatie bekijken we wat de beste manier is om gezamenlijk hulp te verlenen en welke organisaties hiervoor het meest geschikt zijn.

In Jemen leidt CARE het zogeheten ‘Joint Response-programma’. We werken hier samen met Save the Children, Stichting Vluchteling, Cordaid, Oxfam Novib en ZOA om noodhulp te verlenen.

Water en sanitaire voorzieningen

CARE zorgt voor schoon water en sanitaire voorzieningen zoals toiletten. Daarnaast leveren we hygiënepakketten en geven we voorlichting over hygiëne. Zo helpen we om de verspreiding van dodelijke ziektes te voorkomen.

Gezondheidszorg in Jemen

Door vernielde gezondheidsposten te herstellen en mobiele klinieken in te zetten, proberen we zoveel mogelijk mensen zorg te bieden. Daarnaast leveren we medicijnen en andere medische benodigdheden. Ook trainen we medisch personeel zodat ze patiënten beter kunnen helpen. Onze speciale aandacht gaat uit naar zorg voor de groepen die zich in de kwetsbaarste posities bevinden: vrouwen en meisjes, en kinderen jonger dan vijf jaar.

Gevaar coronavirus beperken

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te stoppen, leveren we zeep en desinfecterende middelen. We geven ook voorlichting over het virus en wat je kan doen om minder risico te lopen op besmetting. Verder trainen we medisch personeel en zorgen we onder meer voor beschermingsmateriaal en zuurstofflessen.

Cash-ondersteuning

Cash-geld is vaak de snelste manier om steun te bieden. Hiermee kunnen mensen zelf kopen wat zij in een noodsituatie het hardst nodig hebben. In de meest dringende gevallen, zoals bij mensen op de vlucht, bieden we eenmalige cash-ondersteuning. Gezinnen in hongersnood steunen we met een maandelijks bedrag. Ook zorgen we voor betaald werk met projecten zoals het bouwen van waterreservoirs of het repareren van dijken.