Ethiopië: weerbaarheid tegen klimaatverandering

De droogte die Ethiopië in 2016 trof, is ongekend in omvang en ernst. De belangrijkste oorzaak is het natuurfenomeen ‘El Niño’, het doet oogsten mislukken en vee sterven. Miljoenen veehouders en hun families zijn door deze droogte afhankelijk geworden van voedselhulp.

Achtergrond

Veel lokale boeren migreren naar de stad, op zoek naar betere leefomstandigheden en economische kansen. Dit leidt tot grote problemen in de stedelijke gebieden van Ethiopië, die niet in staat zijn de nieuwkomers te ontvangen. Wat weer leidt tot nieuwe problemen van marginalisering en uitsluiting.

Op dit moment zijn miljoenen mensen in Ethiopië getroffen door klimaat-gerelateerde rampen en een slechte economie. Deze ontwikkelingen zetten de bestaande systemen, waarbij het grootste deel van de bevolking leeft van veeteelt en gewassen, enorm onder druk. Door het aanpakken van de onderliggende oorzaken van kwetsbaarheid, het creëren van economische kansen en het vergroten van de weerbaarheid van de gemeenschappen, streven we naar een duurzame oplossing.

Wat doet CARE

In dit project, RESET (REsilience building in EThiopië) kijken we verder dan directe hulpverlening. We werken samen met gemeenschappen aan slimme en effectieve oplossingen om de weerbaarheid te vergroten en het levensonderhoud te behouden. Ook in moeilijke tijden.

We richten ons op gemeenschappen die zich in de meest kwetsbare posities bevinden in Ethiopië in de Borena zone en Oromiya regio. Onze speciale aandacht gaat hierbij uit naar vrouwen en werkloze jongeren.

Onze specifieke doelstellingen:

  1. Verbeterde toegang tot gezondheids- en voedselvoorzieningen.
  2. Meer mogelijkheden voor levensonderhoud en inkomen.
  3. Betere voorbereiding op toekomstige rampen (Disaster Risk Management).
  4. Meer onderzoek naar uitdagingen en mogelijkheden voor levensonderhoud van lokale boeren.
  5. Een sterke positie van vrouwen.

“Zestien van mijn koeien zijn al gestorven door de droogte. Onze situatie is moeilijk, maar ik heb hoop. Ik hoorde over nieuwe zaden die ook bij grote droogte levensvatbaar blijven. Als het ons door een volgende droogteperiode sleept, durf ik pas verder te kijken.”

Halima Galeli, alleenstaande moeder van vijf kinderen

Onze activiteiten 

  • Getroffen gemeenschappen voorzien we van gezondheidszorg, water, sanitaire voorzieningen en hygiëne voorlichting.
  • Rehabilitatie van de natuurlijke bronnen om bestaande landbouw en veeteelt te behouden.
  • Implementatie van nieuwe alternatieve bronnen van levensonderhoud.
  • Onderzoek naar klimaat-gerelateerde risico’s en implementatie van maatregelen om die risico’s te verkleinen.
  • Alle activiteiten worden geïmplementeerd met in ogenschouw de specifieke positie van vrouwen.

Verwachte resultaten

Het algehele programma (waarvan dit project deel uitmaakt) zal de veerkracht van meer dan 100.000 personen verbeteren, waarvan ongeveer 70.000 vrouwen.