Every Voice Counts: iedereen telt mee

In sommige landen heeft een groot deel van de bevolking weinig invloed. Vooral vrouwen en jongeren worden vaak buitengesloten bij belangrijke besluiten. Er wordt te weinig rekening gehouden met wat zij nodig hebben. Ze krijgen geen eerlijke kans om echt mee te doen.

Vrouwelijke deelnemers van het programma Every Voice Counts in Soedan

Gehoord worden

CARE zet zich in voor een veilige en eerlijke wereld waarin iedereen meetelt. Met het project ‘Every Voice Counts’ kregen groepen die niet gehoord worden steun in Burundi, Pakistan, Rwanda, Somalië en Soedan. Het project duurde vier jaar en werd mogelijk gemaakt met de financiële steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het project richtte zich onder meer op:

  • Het veranderen van traditionele ideeën over mannen en vrouwen.
  • Eerlijke toegang bieden tot onderwijs, zorg en schoon drinkwater voor iedereen.
  • Organisaties steunen die opkomen voor de rechten van vrouwen en jongeren.
  • Wetten invoeren om vrouwen beter te beschermen, bijvoorbeeld tegen huiselijk geweld.
  • Ervoor zorgen dat vrouwen kunnen werken en mee kunnen doen in de politiek.

Openbare acties voor meer gelijkheid

Als onderdeel van het project, werden openbare acties georganiseerd om mensen over te halen traditionele ideeën op te geven over de rol van mannen en vrouwen. Via sociale media, op de radio en bij evenementen werden onderwerpen besproken zoals de taakverdeling in het huishouden, deelname van vrouwen in de politiek en kindhuwelijken. Dit overtuigde veel mannen en maakte ze enthousiast om zich persoonlijk in te zetten voor meer gelijkheid.

Positieve verandering

‘Every Voice Counts’ bracht veel positieve veranderingen. Duizenden vrouwen en jongeren leerden meer over hun rechten en kregen meer invloed op hun leven. Het project hielp armoede, geweld en strijd te verminderen en liet zien dat iedereen erop vooruitgaat als er meer gelijkheid is.