MAnU: vrouwen voor vrede en veiligheid

Met het project ‘MAnU’ zorgen we ervoor dat vrouwen in de Democratische Republiek Congo en Burundi een actieve rol kunnen spelen in vredesprocessen. Want zij worden het hardst geraakt door de oorlogen en conflicten waar deze twee landen al jaren mee te maken hebben.

Een medewerkster van CARE zit samen met drie andere vrouwen op een veranda en ze lachen allemaal blij
© Copyright: 2013 Jake Lyell Photography, LLC
Copyright: Jake Lyell Photography, LLC

Samenwerking in het Grote Merengebied

MAnU staat voor ‘Mwananmke Amani na Usalama’ dat ‘vrouwen, vrede en veiligheid’ betekent in Swahili. Het project is een samenwerking tussen CARE, Mensen met een Missie en Synergie des Femmes pour la paix et la Reconciliation des peuples des Grands Lac, een netwerk van hulporganisaties in het Grote Merengebied in Midden-Afrika.  MAnU wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.  

Ongelijkheid aanpakken

Vrede en stabiliteit kunnen niet bereikt worden zonder vrouwen te betrekken. Maar in de Democratische Republiek Congo en in Burundi, hebben vrouwen weinig invloed in de samenleving. Bijna nergens ter wereld is de ongelijkheid zo groot als in deze twee landen.

Het aanpakken van deze ongelijkheid is een belangrijk aspect van dit project. Dit doen we onder meer door mannen en jongens actief te betrekken. Ook zetten we rolmodellen uit de samenleving in die voor de rechten van vrouwen opkomen.

De drie belangrijkste elementen van MAnU zijn:

  • De positie van vrouwen bij besluitvorming versterken.
  • Discriminerende normen en waarden aanpakken.
  • Betere bescherming bieden aan vrouwen en meisjes.

Sterkere positie bij besluitvorming

Vrouwen en meisjes krijgen trainingen over leiderschap, belangenbehartiging en vaardigheid in onderhandelingen. Zo staan ze in een betere positie om echt mee te doen bij besluiten over conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw en herstel.

Discriminerende normen en waarden aanpakken

We moedigen jongens en mannen aan om vrouwenrechten en gelijkheid te steunen. We pakken schadelijke normen en waarden aan die vrouwen en meisjes in de weg staan om echt mee te doen in vredesopbouw.

Betere bescherming van vrouwen en meisjes

We zetten ons in voor wetten en regelgeving waarmee vrouwen en meisjes beter beschermd zijn tegen (seksueel) geweld en onrecht.