Andere aanpak. Eerlijke wereld.

Armoedebestrijding is het hoger doel van alles wat we doen. Op deze pagina vind je informatie over onze resultaten en over de strategie van CARE Nederland.

Impact en resultaat

In de periode 2020 en 2021, bereikten we dankzij de steun van donateurs 3.873.710 mensen in 31 landen.

Kort resultatenoverzicht

Geen dik boekwerk, maar de belangrijkste en meest opmerkelijke feiten en resultaten in een kort overzicht van twee pagina’s. Wel zo handig!

Download resultaten (pdf)

Jaarverslagen

Hoe we zorgen dat de giften van onze donateurs zoveel mogelijk impact hebben, en wat dit betekent voor de mensenlevens die we (nood)hulp bieden, lees je in onze jaarverslagen.

Naar jaarverslagen

Richtlijnen, gedragscodes en brancheverenigingen

Statuten en reglementen

Om de kwaliteit van onze hulpverlening en transparantie naar onze donateurs te waarborgen werken we met statuten, reglementen en gedragscodes, waaronder:

Meldpunt voor wangedrag en misbruik

CARE heeft een zero tolerance beleid over fraude, discriminatie, seksuele uitbuiting en (kinder)misbruik.

Alle zorgen en klachten hierover, waarbij CARE-medewerkers en aanverwant personeel betrokken zijn, worden uiterst serieus genomen. CARE heeft een algemeen meldpunt voor het melden van verdenkingen van fraude, verduistering, discriminatie, seksuele intimidatie, uitbuiting, misbruik en ander onrechtmatig gedrag.

Elke CARE-medewerker, vrijwilliger, partner, programmadeelnemer of andere externe partij, kan dit meldpunt gebruiken om (verdenking van) onrechtmatig gedrag te melden.

Melding maken van misbruik of wangedrag? Dat kan via onderstaande knop: