Integer, transparant en effectief hulp verlenen

Op deze pagina geven we antwoorden en informatie over onze resultaten en over de strategie van CARE Nederland. Onze strategie vormt de basis voor hoe we onze gestelde doelen willen bereiken.

Jeanne Sekongo uit de ivoorkust met op de achtergrond meer vrouwen

Strategie CARE Nederland

Onze strategie vormt de basis voor hoe we onze gestelde doelen willen bereiken. Ook onze verslaglegging is hierop gebaseerd. Armoedebestrijding is het hoger doel van alles wat we doen. De strategie van CARE Nederland geeft inzicht over hoe we dat aanpakken.

Vrouw en kind uit Somalië

ANBI: doneren met belastingvoordeel

De Belastingdienst erkent CARE Nederland als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat belastingtechnische voordelen oplevert voor jou als donateur, maar ook voor CARE Nederland. Als donateur kun je de schenking aftrekken van de belasting. En CARE Nederland hoeft geen schenk- en/of erfbelasting te betalen. Zo komt je donatie volledig ten goede aan onze projecten.

Belastingvrij schenken
CBF

Het CBF-Erkenningspaspoort

CARE Nederland is een Erkend Goed Doel. Dit betekent dat we voldoen aan strenge kwaliteitseisen die zijn vastgesteld door een onafhankelijke commissie van o.a. donateurs. Het Centraal Bureau voor Fondsenwerving (CBF) controleert dit. Zo weet je zeker dat je gift goed terechtkomt.

CBF Erkenningspaspoort
Een vrouw uit Guatemala staat in een veld met kruiden en houdt trots een van haar gewassen vast.

ISO-certificering

Sinds 2007 is CARE Nederland in het bezit van een ISO 9001 certificaat. Dit betekent dat ons beleid, processen en werkwijzen voldoen aan internationale kwaliteitseisen voor bedrijfsvoering. Dit wordt extern getoetst en vastgesteld door Lloyds Register. Met een Partos 9001:2015 certificaat (versie 2018), voldoen we ook aan de norm die specifiek geldt voor Nederlandse organisaties in ontwikkelingswerk.

Richtlijnen, gedragscodes en brancheverenigingen

Statuten en reglementen

Om de kwaliteit van onze hulpverlening en transparantie naar onze donateurs te waarborgen werken we met statuten, reglementen en gedragscodes, waaronder:

Meldpunt voor wangedrag en misbruik

CARE heeft een zero tolerance beleid over fraude, discriminatie, seksuele uitbuiting en (kinder)misbruik. Alle zorgen en klachten hierover, waarbij CARE-medewerkers en aanverwant personeel betrokken zijn, worden zeer serieus genomen. CARE heeft een algemeen meldpunt voor het melden van verdenkingen van fraude, verduistering, discriminatie, seksuele intimidatie, uitbuiting, misbruik en ander onrechtmatig gedrag.

Elke CARE-medewerker, vrijwilliger, partner, deelnemer aan het programma of andere externe partij, kan dit meldpunt gebruiken om (verdenking van) onrechtmatig gedrag te melden.

Wil je een klacht indienen over misbruik of wangedrag? Dat doe je via deze website: CARE Line. Na het klikken op de link belandt je op een Engelstalige pagina.