Burundi: seksuele voorlichting en gezondheidszorg (Menyumenyeshe)

In Burundi staan jongeren voor grote uitdagingen als het gaat om seksuele ontwikkeling en gelijkheid. De ongelijkheid tussen man en vrouw, die diep geworteld is in de samenleving, maakt jongeren kwetsbaar. De jongens zijn vaak opgevoed met de overtuiging dat geweld gerechtvaardigd is. Ze leren om ‘moedig’ te zijn en om ‘het hoofd van het huishouden’ te worden. Ruimte voor het delen van kwetsbaarheden, financiële verantwoordelijkheden en besluitvorming is er niet.

Een vrouw houdt haar kind vast en kijkt naar hem

Ongelijkheid in Burundi

Meisjes leren om onderdanig te zijn aan hun echtgenoten en andere mannelijke familieleden. Geweld en de beperkte kansen moeten geaccepteerd worden als ‘deel van het leven’. Deze ongelijkheid leidt tot ongewenste zwangerschappen, overdracht van seksueel overdraagbare aandoeningen en het schaadt het psychosociaal welzijn van jongeren en jong volwassenen.

Goede seksuele voorlichting en toegang tot goede gezondheidszorg bieden jongeren betere vooruitzichten voor de toekomst en de mogelijkheid een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Burundi.

Wat doet CARE

Het programma ‘ik heb geleerd, dus ik geef door’  (Menyumenyeshe) richt zich op de onderliggende oorzaken van de gebrekkige seksuele rechten en gezondheid. Hierin wordt samengewerkt met zowel het onderwijs en gezondheidszorg alsook met de lokale gemeenschappen. Zo wordt de kennis en capaciteit van jongeren versterkt. Daarnaast krijgen ze betere toegang tot gezondheidsdiensten en wordt er tegelijkertijd gewerkt aan een ​​stimulerende en ondersteunende omgeving.

Het vijfjarige programma richt zich op 1 miljoen jonge Burundezen in de leeftijd van 10-24.

Menyumenyeshe gebruikt een geïntegreerde aanpak door tegelijkertijd op drie niveaus te werken: onderwijs, gezondheidszorg en de gemeenschap. Dit is vertaalt zich in de volgende doelstellingen:

  • Jongeren hebben, zowel binnen als buiten het onderwijsstelsel, toegang tot de juiste en volledige informatie op het gebied van seksuele gezondheid. Ze worden in staat gesteld om hun eigen keuzes te maken, en de juiste attitudes aan te nemen in verband met hun seksuele rechten en gezondheid.
  • Jongeren hebben toegang tot goede, jeugd-vriendelijke seksuele gezondheidszorg (met inbegrip van gezinsplanning).
  • Belangrijke actoren op gemeenschapsniveau beschermen en bevorderen seksuele en reproductieve gezondheid.
  • Een sterke coördinatie tussen de partners en belanghebbenden op lokaal en nationaal niveau.

Verwachte resultaten

Het programma kent een looptijd van 5 jaar. De bedoeling is om het programma na vijf jaar landelijk in te voeren. De uitvoering is in handen van een consortium bestaande uit CARE Nederland, Cordaid, het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) en Rutgers.