Home > Projecten > Pagina 2

Projecten

Seksuele voorliching en gezondheidszorg Burundi

Burundi: seksuele voorlichting en gezondheidszorg (Menyumenyeshe)

Het programma Menyumenyeshe, wat ‘ik heb geleerd, dus ik geef door’ betekent, richt zich op de onderliggende oorzaken van de gebrekkige seksuele rechten en gezondheid in Burundi. Het programma werkt samen op drie gebieden: het onderwijs, de gezondheidszorg en de lokale gemeenschappen.

lees verder
Zuid-Soedan

Zuid-Soedan: Samen werken aan vrede

Het Addressing Root Causes project van CARE heeft als doel de oorzaken van lokale conflicten in Zuid-Soedan aan te pakken. In 19 gemeenschappen wordt gewerkt aan meer harmonie en samenwerking, zodat conflicten in de toekomst voorkomen kunnen worden. Samen werken aan vrede.

lees verder
Boerin uit Madagaskar

Madagaskar: genoeg voedsel voor iedereen

Het programma ASARA werkt aan de verbetering van de voedselzekerheid in het zuidoosten van Madagaskar. Hierbij wordt aandacht besteed aan het herstel van de infrastructuur, de introductie van rijstrassen en aan een interne organisatie waar boeren zelf bij betrokken zijn.

lees verder
Somalië infrastructuur

Somalië: nieuwe kansen met een sterke infrastructuur

The Bridges project in Somalië stelt geschoolde arbeidskrachten beschikbaar voor de weg- en energiesector. Hiermee wordt toegang tot energievoorzieningen verbetert en wordt er duurzamer gebruik gemaakt van de natuurlijke bronnen in het land.

lees verder

Democratische Republiek Congo: economische stabiliteit (Mawe Tatu)

Het Mawe Tatu-programma richt zich in de noordelijke en zuidelijke provincie Kivu op vrouwen, mannen en jongeren. Het doel van het project is een verbetering van de economische, sociale en medische omstandigheden en om de kennis en vaardigheden van de doelgroepen te ontwikkelen.

lees verder
Burundi

Burundi: seksuele en reproductieve gezondheidszorg (Conjoint)

Het Conjoint programma richt zich op goede seksuele vorming en toegang tot gezondheidszorg in Burundi. Het programma biedt jongeren betere toekomstvooruitzichten en levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van Burundi.

lees verder