Projecten

Zuid-Soedan: Samen werken aan vrede

Het Addressing Root Causes project van CARE heeft als doel de oorzaken van lokale conflicten in Zuid-Soedan aan te pakken. In 19 gemeenschappen wordt gewerkt aan meer harmonie en samenwerking, zodat conflicten in de toekomst voorkomen kunnen worden. Samen werken aan vrede.

Lees Meer

Madagaskar: genoeg voedsel voor iedereen

Het programma ASARA werkt aan de verbetering van de voedselzekerheid in het zuidoosten van Madagaskar. Hierbij wordt aandacht besteed aan het herstel van de infrastructuur, de introductie van rijstrassen en aan een interne organisatie waar boeren zelf bij betrokken zijn.

Lees Meer