Home > Projecten > Burundi: Respecteer mij (Nyubahiriza)

Burundi: Respecteer mij (Nyubahiriza)

Achtergrond: oorlog en conflict zijn de belangrijkste oorzaken voor humanitaire nood én staan ontwikkeling in de weg. In Burundi  heeft geweld heeft zijn stempel gedrukt op grote delen van de gemeenschap. Een 12-jarige burgeroorlog en recentelijke gewelduitbarstingen voor en tijdens de presidentsverkiezingen in 2015, hebben hun sporen nagelaten. Verdriet, woede en frustratie vinden vaak een uitweg in nog meer geweld. De aanhoudende instabiele situatie belemmert economische groei en wederopbouw van het land. En een land met achterblijvende ontwikkeling is op zijn beurt weer kwetsbaar voor conflict.

Door de belangrijkste oorzaken van conflicten te bestrijden, krijgt de bevolking de kans om zich te ontwikkelen. Het is onze overtuiging dat we een negatieve spiraal zo kunnen omzetten in een positieve.

Wat doet CARE

Het programma “Nyubahiriza”, wat ‘respecteer mij’ betekent, draagt bij aan vrede en veiligheid in Burundi. Het programma streeft naar positieve verandering voor gemeenschappen in het algemeen, en meer in het bijzonder voor vrouwen en jongeren die extra kwetsbaar zijn voor geweld en onveiligheid.

In samenwerking met lokale partners, maatschappelijke organisaties en lokale overheden, zal het programma innovatieve strategieën uitvoeren, met de volgende doelstellingen:

  • Bevordering van sociale samenhang en samenwerking tussen burgers en overheden om vrede en veiligheid te waarborgen.
  • Versterken van jongeren om niet-gewelddadige patronen te volgen en ze te helpen op een constructieve manier in hun levensonderhoud te voorzien.
  • Vrouwen, mannen en jongeren in staat stellen om deel te nemen aan transitional justice processen voor verzoening en sociaal herstel na de gewelddadige gebeurtenissen die hun stempel op de geschiedenis van Burundi hebben gedrukt.

Het programma kent een looptijd van 4 jaar. De uitvoering is in handen van een consortium bestaande uit Oxfam Novib, CARE and Impunity Watch, samen met 8 lokale organisaties.

Feiten

Looptijd:

2016 - 2020

Doelgroep:

Vrouwen en jongeren in Burundi

Landen

Help ook mee

Doneer nu

Delen

Nieuwsbrief