Projecten

Dutch Relief Alliance

CARE is onderdeel van de Dutch Relief Alliance. De afgelopen jaren is het aantal humanitaire rampen drastisch toegenomen. Complexiteit van gewapende conflicten en moeilijke omstandigheden waaronder onze mensen moeten werken, maken ons werk steeds moeilijker. Om mensen in nood toch te kunnen helpen, is samenwerking en afstemming tussen verschillende organisaties van groot belang.

Lees Meer

Jemen: noodhulp

In Jemen speelt zich de grootste humanitaire crisis van dit moment af. Door het aanhoudende conflict is meer dan 80% van de bevolking afhankelijk van noodhulp. Voedsel, water, gezondheidszorg, medicijnen, er is gebrek aan alles. De vijf partners van de Dutch Relief Alliance bieden noodhulp aan de meest kwetsbare gemeenschappen in Jemen. De focus ligt op voedsel, water en gezondheidszorg.

Lees Meer

Every Voice Counts: een stem voor buitengesloten groepen

Niemand mag worden uitgesloten van basisvoorzieningen. Dat is de sleutel tot vrede en stabiliteit in fragiele landen. Met het programma Every Voice counts geven we de allerarmsten, in het bijzonder vrouwen en jongeren, een stem. Ze leren hoe ze moeten opkomen voor hun rechten en behoeften. Zo helpen we ze hun eigen leven te bepalen en invloed te hebben op beslissingen en keuzes die hun aangaan.

Lees Meer

Ethiopië: weerbare gemeenschappen

In Ethiopië richten we ons op het creëren van meer weerbaarheid en economische kansen voor kwetsbare vrouwen, jongeren en gemeenschappen. Door het aanpakken van de onderliggende oorzaken van kwetsbaarheid, het creëren van economische kansen en het vergroten van de weerbaarheid van de gemeenschappen, streven we naar een duurzame oplossing.

Lees Meer

Somalië: inclusieve democratie

Door middel van het SCOPES project wilt CARE een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een inclusieve democratie in Somalië. Het doel van SCOPES is het stimuleren van een duurzame samenwerking tussen maatschappelijk organisaties en overheidsautoriteiten en het verbeteren van burgerparticipatie in besluitvormings- en politieke processen. CARE werkt hiervoor samen met de lokale ontwikkelingsorganisatie WARDI en de lokale jeugd koepelorganisatie MUDAN.

Lees Meer

Burundi: Respecteer mij (Nyubahiriza)

Het programma "Nyubahiriza", wat ‘respecteer mij’ betekent, streeft ernaar om bij te dragen aan vrede en veiligheid voor vrouwen, mannen en jongeren in Burundi. Het programma streeft naar positieve verandering voor in het bijzonder vrouwen en jongeren die extra kwetsbaar zijn voor geweld en onveiligheid.

Lees Meer

Zuid-Soedan: Samen werken aan vrede

Het Addressing Root Causes project van CARE heeft als doel de oorzaken van lokale conflicten in Zuid-Soedan aan te pakken. In 19 gemeenschappen wordt gewerkt aan meer harmonie en samenwerking, zodat conflicten in de toekomst voorkomen kunnen worden. Samen werken aan vrede.

Lees Meer