Projecten

Dutch Relief Alliance

CARE is onderdeel van de Dutch Relief Alliance. De afgelopen jaren is het aantal humanitaire rampen drastisch toegenomen. Complexiteit van gewapende conflicten en moeilijke omstandigheden waaronder onze mensen moeten werken, maken ons werk steeds moeilijker. Om mensen in nood toch te kunnen helpen, is samenwerking en afstemming tussen verschillende organisaties van groot belang.

Lees Meer

Every Voice Counts: een stem voor buitengesloten groepen

Niemand mag worden uitgesloten van basisvoorzieningen. Dat is de sleutel tot vrede en stabiliteit in fragiele landen. Met het programma Every Voice counts geven we de allerarmsten, in het bijzonder vrouwen en jongeren, een stem. Ze leren hoe ze moeten opkomen voor hun rechten en behoeften. Zo helpen we ze hun eigen leven te bepalen en invloed te hebben op beslissingen en keuzes die hun aangaan.

Lees Meer

Giro555: Samenwerkende Hulporganisaties

CARE is onderdeel van Giro555 Stichting Samenwerkende Hulporganisaties. Dit is een initiatief van 11 samenwerkende hulporganisaties: CARE Nederland, Cordaid Mensen in Nood, ICCO & Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Plan Nederland, Save...

Lees Meer

Filipijnen: tijdelijk onderdak in noodsituaties

Door klimaatverandering vinden er steeds vaker natuurrampen plaats in de Filipijnen. Hierbij worden de meest kwetsbare groepen het hardst geraakt. Via het Move-Up project zorgt CARE voor beter tijdelijk onderdak in noodsituaties voor de mensen in de Filipijnen.

Lees Meer

Ethiopië: weerbare gemeenschappen

In Ethiopië richten we ons op het creëren van meer weerbaarheid en economische kansen voor kwetsbare vrouwen, jongeren en gemeenschappen. Door het aanpakken van de onderliggende oorzaken van kwetsbaarheid, het creëren van economische kansen en het vergroten van de weerbaarheid van de gemeenschappen, streven we naar een duurzame oplossing.

Lees Meer

Somalië: inclusieve democratie

Door middel van het SCOPES project wilt CARE een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een inclusieve democratie in Somalië. Het doel van SCOPES is het stimuleren van een duurzame samenwerking tussen maatschappelijk organisaties en overheidsautoriteiten en het verbeteren van burgerparticipatie in besluitvormings- en politieke processen. CARE werkt hiervoor samen met de lokale ontwikkelingsorganisatie WARDI en de lokale jeugd koepelorganisatie MUDAN.

Lees Meer

Burundi: Respecteer mij (Nyubahiriza)

Het programma "Nyubahiriza", wat ‘respecteer mij’ betekent, streeft ernaar om bij te dragen aan vrede en veiligheid voor vrouwen, mannen en jongeren in Burundi. Het programma streeft naar positieve verandering voor in het bijzonder vrouwen en jongeren die extra kwetsbaar zijn voor geweld en onveiligheid.

Lees Meer