Home > Projecten

Projecten

Somalië: onderwijs voor kwetsbare kinderen

In Somalië zijn veel mensen op de vlucht voor aanhoudende conflicten. Ook de gevolgen van klimaatverandering, zoals terugkerende droogte en overstromingen, zorgen er voor dat mensen hun vertrouwde...

lees verder
Vrede in Soedan

Soedan: vrede en ontwikkeling voor door conflict getroffen gemeenschappen

Achtergrond Soedan heeft een lange geschiedenis van conflict, vooral tussen de voormalige regering van al Bashir in Khartoum en de verschillende bevolkingsgroepen in verweg gelegen deelstaten zoals Darfur...

lees verder

Soedan: water en sanitatie voor vluchtelingen en ontheemden

Achtergrond De humanitaire situatie in Soedan blijft precair: momenteel zijn circa 5.8 miljoen mensen afhankelijk van humanitaire hulp. De bestaande gezondheidsvoorzieningen en water-en sanitatiemogelijkheden staan zwaar onder druk...

lees verder
Every Voice Counts

Diverse landen: Every Voice Counts, een stem voor buitengesloten groepen

Achtergrond Inclusief bestuur leidt tot vrede en stabiliteit: dat is een van onze diepste overtuigingen. Gelijke toegang tot macht, gezondheidszorg, onderwijs, de rechtsgang en natuurlijke bronnen zorgt ervoor...

lees verder
Partners for Resilience

Diverse landen: Partners for Resilience, voorbereiding op natuurgeweld en klimaatverandering

Achtergrond: De afgelopen decennia is het aantal natuurlijke en door menselijk falen veroorzaakte rampen dramatisch toegenomen. Daarnaast zorgt klimaatverandering ervoor dat het weer extremer en onvoorspelbaarder wordt. Ecosystemen...

lees verder

Filipijnen: tijdelijk onderdak in noodsituaties

Door klimaatverandering vinden er steeds vaker natuurrampen plaats in de Filipijnen. Hierbij worden de meest kwetsbare groepen het hardst geraakt. Via het Move-Up project zorgt CARE voor beter tijdelijk onderdak in noodsituaties voor de mensen in de Filipijnen.

lees verder
Ethiopië weerbare gemeenschappen

Ethiopië: weerbare gemeenschappen

Achtergrond: De droogte die Ethiopië in 2016 trof, is ongekend in omvang en ernst. De belangrijkste oorzaak is het natuurfenomeen El Niño, dat dit jaar ongewoonlijk hard toeslaat....

lees verder

Somalië: inclusieve democratie

Achtergrond: In alle regio’s van Somalië blijven democratische hervormingsprocessen een uitdaging. De langdurige oorlog en het effect daarvan op de sociale structuur in Somalië hebben de ontwikkeling van...

lees verder
Burundi

Burundi: Respecteer mij (Nyubahiriza)

Achtergrond: oorlog en conflict zijn de belangrijkste oorzaken voor humanitaire nood én staan ontwikkeling in de weg. In Burundi  heeft geweld heeft zijn stempel gedrukt op grote delen...

lees verder
Seksuele voorliching en gezondheidszorg Burundi

Burundi: seksuele voorlichting en gezondheidszorg (Menyumenyeshe)

Achtergrond: In Burundi staan jongeren voor grote uitdagingen als het gaat om seksuele ontwikkeling en – gelijkheid. De ongelijkheid tussen man en vrouw die diep geworteld is in...

lees verder

Nieuwsbrief