Jemen, Afghanistan, Somalië; basis leggen voor vrede

Projectnaam: Foundation for Peace
Duur: 1 juli 2012 t/m 30 juni 2016
Thema: Vredesopbouw, Versterken van sociale, politieke en economische positie van jongeren en vrouwen.

Korte beschrijving: Jemen, Somalië en Afghanistan zijn landen met een grote politieke instabiliteit, langlopende conflicten, veel geweld en een zwak bestuur. CARE traint lokale organisaties op het gebied van vredesopbouw en conflictpreventie.

Burundi; op weg naar een beter leven

Burundi/ Pamoja project

Projectnaam: Pamoja
Duur: 1 jan. 2011 tot 1 jan. 2015
Thema: Vredesopbouw, Water/ Sanitatie/ Hygiëne (WASH), Landbouw, Spaar-en leengroepen

Korte beschrijving: In Burundi, een van de armste en meest dichtbevolkte landen in Afrika, hebben jaren van burgeroorlog tussen de Hutu’s en Tutsi’s diepe sporen achtergelaten. CARE en haar partnerorganisaties helpen door minimaal  120.000 mensen in Burundi een betere toegang tot eerste levensbehoeften te bieden en hen te helpen met het verkrijgen van een grotere mate van bestaanszekerheid.

DR Congo; hulp aan vluchtelingen en hun gastgezinnen

Projectnaam: Umoja III
Duur: 1 juni 2013 tot 1 jan 2014
Thema: Noodhulp: onderdak, eten, en inkomen voor vluchtelingen in DR Congo

Korte beschrijving: In het oosten van DRCongo zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen vanwege voortdurende conflicten. De meerderheid van deze vluchtelingen wordt opgevangen door gastgezinnen in het land zelf. CARE helpt deze vluchtelingen en gastgezinnen met onderdak, voedsel en inkomen.

Filipijnen; een nieuw bestaan na super tyfoon Haiyan

Projectnaam: Haiyan
Startdatum: 8 november 2013
Thema: Noodhulp: onderdak, eten en inkomen

Korte beschrijving: Op 8 november 2013 werd de Filipijnen getroffen door super tyfoon Haiyan. Er is al veel werk verzet in de getroffen gebieden maar de nood blijft enorm en de wederopbouw gaat nog jaren duren. CARE heeft tot nu toe aan 200.000 mensen noodhulp verleend in de zwaar getroffen gebieden Leyte, Samar en Panay.

Somalië / Somaliland; Onderwijs voor meisjes

Projectnaam: Onderwijs voor meisjes
Duur: 29 nov. 2012 tot 29 nov. 2015
Thema: Onderwijs, girls empowerment

Korte beschrijving: Slechts 46% van de kinderen in Somalië gaat naar de basisschool. En van dit lage percentage schoolgaande kinderen is slechts een derde meisje. CARE heeft meisjesvriendelijke ruimtes ingericht in de bestaande schoolgebouwen. In deze ruimtes kunnen de meisjes eten, kletsen, studeren, en naar het toilet toegaan. In totaal willen we ervoor zorgen dat er 160.615 Somalische kinderen beter onderwijs krijgen.

Sierra Leone; ondernemende vrouwen voorzien in eigen levensonderhoud

Burundi/ Pamoja project

Projectnaam: COME-IN
Duur: juli 2012 tot dec. 2014
Thema: Burgerleengroepen

Korte beschrijving:In Sierra Leone hebben de allerarmsten op het platteland, veelal vrouwen en meisjes,  geen toegang tot het reguliere bancaire systeem en basale financiële diensten. Daardoor is het voor hen vaak onmogelijk om een eigen bedrijfje te starten en aldus een eigen inkomen te verdienen. CARE helpt door spaar- en leengroepen op te zetten. Het zich aansluiten bij een spaar-en leen groep biedt deze vrouwen de kans om een kleine lening af te sluiten en uiteindelijk in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Guatemala; ramppreventie door samen te werken aan beter ecosysteem

Guatemala; samenwerken aan een beter ecosysteem

Projectnaam: Partners for Resilience ( PfR)
Duur: : jan 2011 tm dec 2015
Thema: ramppreventie
Partners: Het Nederlandse Rode Kruis, CARE Nederland, Cordaid, Het Klimaat Centrum van het Rode Kruis en Wetlands International

Korte beschrijving:
Guatemala is een land in Centraal-Amerika met 15 miljoen inwoners. Het ligt in een (geografisch) gebied waar veel natuurrampen zoals overstromingen, aardverschuivingen, droogte en bosbranden voorkomen. De ontbossing en huidige klimaatveranderingen zorgen ervoor dat deze rampen in de toekomst niet alleen vaker zullen voorkomen maar ook heftigere gevolgen zullen hebben. CARE en haar partnerorganisaties van PfR helpen door het verbeteren van manieren om het land te bewerken, de aanleg van moestuinen, het verbeteren van bosbouwmethodes en door lokale gemeenschappen en ook nationale overheden beter voor te bereiden op mogelijke natuurrampen