Giro555 – SHO

CARE is onderdeel van Giro555 Stichting Samenwerkende Hulporganisaties: een initiatief van 11 samenwerkende hulporganisaties. Giro555 komt in actie bij uitzonderlijke rampen. Samen wordt Nationale Actie gevoerd om geld in te zamelen.

Familieleden omhelsen elkaar tussen de brandenden pyramides van corona slachtoffers
© AFP or licensors

Bij rampen verbindt Giro555 de 11 samenwerkende hulporganisaties met bedrijven, omroepen en zenders, scholen, geloofshuizen en sportverenigingen in heel Nederland. De 11 samenwerkende hulporganisaties bestaan uit CARE Nederland, Cordaid, ICCO & Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Plan Nederland, Save the Children, Stichting Vluchteling, Terre des Hommes, UNICEF Nederland en World Vision.

Hoe wordt de opbrengst verdeeld?

Het geld dat wordt opgehaald wordt door de samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 verdeeld volgens een verdeelsleutel. Die is gebaseerd op de hoeveelheid fondsen die de organisatie zelf ontvangt van mensen in Nederland (40%) en de geldelijke bijdrage aan geleverde noodhulp en hulp bij wederopbouw wereldwijd (60%).

Hoe werkt hulpverlening?

Na een ramp gaan hulpverleners die ter plaatse zijn direct aan de slag. Zij delen hulpgoederen uit, bieden medische hulp en helpen bijvoorbeeld met het vrijmaken van wegen om hulp ter plaatse kunnen krijgen. Als nodig gaan hulpverleners uit Nederland en andere landen zo snel mogelijk naar het gebied om hulp te bieden.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 zijn in de meeste landen vertegenwoordigd met eigen mensen, of via hun koepel- of zusterorganisaties of partners. Daardoor hebben ze een netwerk ter plaatse dat ze direct kunnen inzetten voor hulpverlening.

CARE en Giro555

In de afgelopen jaren heeft CARE met een deel van de opbrengst van Giro555 verschillende projecten uitgevoerd in landen of gebieden die getroffen werden door ernstige (natuur)rampen. Hieronder voorbeelden van hoe CARE heeft bijgedragen aan hulp na rampen:

Een hulpverlener in Beiroet overhandigt een tas met hulpmiddelen aan een oude vrouw.

Steun het werk van CARE

Doneer nu