Syrië: Boeren ondersteunen in het gezond houden van vee

CARE en haar samenwerkingspartner Violet helpen 2.500 boeren om hun vee gezond te houden, ondanks de moeilijke leefomstandigheden in Noordwest-Syrië. Vier mobiele dierenklinieken ondersteunen veehouders in 40 gemeenschappen in Idleb met medicijnen, vaccinaties en periodieke gezondheidscontroles.

© Yahya.Nemah

“We hebben een groot gebrek aan voedsel voor mens en dier, maar ook aan contant geld. Veevoer is zelfs helemaal niet beschikbaar. We kampen met een tekort aan huisvesting voor zowel ons als de dieren. Al onze tenten zijn versleten, en de winter staat voor de deur. Je kunt met je eigen ogen zien hoe gescheurd de zeilen zijn. We danken de humanitaire teams voor het werk dat ze hebben verricht. We waarderen elke persoon die heeft bijgedragen aan dit project, en we zijn hen dankbaar,” zei Tamim*, een 65-jarige man die al zijn hele leven vee hoedt. Het beroep van veehouder zit al generaties in de familie van Tamim, het is al vaak van vader op zoon doorgegeven.

Economische crisis na jaren van oorlog

Tamim moest Kafr Nabl, ten zuiden van Idleb waar hij oorspronkelijk vandaan komt, verlaten toen gewapende groepen bijna tien jaar geleden arriveerden. Toen bezaten ze ongeveer 300 schapen, herinnert hij zich. Maar toen ze vluchtten, konden ze slechts ongeveer 130 schapen meenemen. Helaas konden ze het vee niet behouden vanwege de moeilijke leefomstandigheden en de terugkerende economische crisis na jaren van oorlog.

” Al onze schapen raakten in paniek toen de aardbevingen plaatsvonden en werden ziek door de stress.”

Tamim*, 65 jaar oud en veehouder.

“Vandaag hebben we nog slechts tussen de 50 en 60 schapen over. De rest ging verloren door onvoldoende voeding en het gebrek aan weilanden. We zijn gedwongen een schaap of lam te verkopen om twee zakken hooi te kunnen kopen, terwijl we zien dat onze schapen steeds meer vermageren omdat er niet genoeg voer of graan is dat we ze kunnen geven.”

Boven op de bestaande ontberingen moest Tamim nog een andere uitdaging aangaan, de ochtend na de aardbevingen van 6 februari. “Op 6 februari 2023 voelden de dieren als eerste de aardbeving. Al onze schapen raakten in paniek toen de aardbevingen plaatsvonden en werden ziek door de stress. God stuurde ons een team van dierenartsen om de schapen te behandelen en dringend benodigde medicijnen te verstrekken.”

Met de fondsen voor aardbevingsrespons ontvangen van Giro555 hebben CARE en haar partners in Noordwest-Syrië dringende en broodnodige voedselhulp, onderdak en WASH- (Water Sanitation and Hygiene) ondersteuning geboden aan de door de aardbeving getroffen bevolking, evenals hulp bij werkgelegenheid en ondersteuning van veehouders om veerkracht van hun levensonderhoud te vergroten tegen schokken en crises, terwijl ze proberen de voedselzekerheid op middellange en lange termijn aan te pakken.

© Yahya.Nemah
Een dierenarts behandeld het vee. Foto: Violet/CARE

“We hebben dringend alles nodig. Sommigen beschouwen me misschien als een rijke veehouder omdat ik schapen bezit, maar zoals je kunt zien, verlies ik elke dag mijn schapen. Zonder jullie steun zouden deze schapen ziek zijn.”

Giro555 en CARE in Syrië

CARE is onderdeel van Giro555, een initiatief van 11 samenwerkende hulporganisaties. Giro555 komt in actie bij uitzonderlijke rampen. Samen wordt nationaal actie gevoerd om geld in te zamelen.

Op deze pagina over Giro555 en CARE, kom je meer te weten over de hulp die CARE, samen met Giro555, onder meer aan Turkije en Syrië biedt.

* Naam veranderd om de identiteit te beschermen.