Onze hulp aan Oekraïne in de voorbije 3 maanden

In Oekraïne biedt CARE (mobiele) medische hulp en medicijnen aan mensen die door het conflict gewond zijn geraakt, onder meer in Donetsk en Charkov. In Roemenië en Moldavië verleent CARE psychologische hulp, bescherming tegen uitbuiting en mensenhandel, en in Roemenië ook voedselhulp. In Polen helpt CARE mensen via het cash-voor-werkprogramma, zodat bijvoorbeeld Oekraïense leerkrachten in het, zwaarbelaste, Poolse onderwijs kunnen werken. Ook helpt CARE mensen met geldelijke bijdragen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

CARE/Sarah Easter

In Oekraïne verleent CARE via de International Renaissance Foundation (IRF) medische noodhulp. Deze steun bestaat uit medische apparatuur en levensreddende medicijnen. Via deze hulpverlening bereiken we 10 duizend zwaar getroffen mensen. De werkzaamheden verlopen via mobiele diensten in Donetsk, Kharkiv, Khmelnytska, Rivnenska en Zaporiska.

In Roemenië zijn 900 vrijwilligers en personeelsleden opgeleid om mensen te helpen met psychosociale steun en psychologische eerste hulp. Zo verbeteren we de diensten voor sociale bescherming, de toegang tot informatie en de diensten voor psychosociale steun aan grensovergangen en in doorreiscentra. Er zijn noodvoorraden en warme maaltijden aangeboden aan grensovergangen en in doorreiscentra. Er wordt ook preventieve hulp geboden en aan risicobeperking gedaan. We helpen mensenhandel bestrijden en richten veilige ruimtes in voor vrouwen, kinderen en jongeren.

Voedselpakketten

Sinds 27 februari jl. heeft CARE, samen met partner SERA, 64.484 kg basisvoedingsmiddelen geleverd aan West- en Centraal-Oekraïne, waaronder gemeenschappen in Tsjernivsti en Tsjerkasy, maar ook aan Tsjernihiv. De voedselpakketten worden in samenwerking met het Roemeense Rode Kruis gedistribueerd naar buurthuizen waar binnenlandse vluchtelingen worden opgevangen. Er worden ook voedselpakketten geleverd aan centrale verdeelpunten, waarna ze verder worden verspreid onder huishoudens.

Hierboven zie je welk type hulp waar wordt verleend.

CARE en haar partners steunen de Algemene Directie voor Sociale Bijstand en Kinderbescherming om de toegang tot sociale en beschermingsdiensten te verbeteren. Ook verbetert hiermee de informatievoorziening voor kinderen en vrouwen die zich in een kwetsbare positie bevinden, inclusief kinderen uit instellingen geëvacueerde weeskinderen uit Oekraïne, mensen met een handicap en ouderen. Er zijn mobiele teams opgericht om sociale bijstand te bieden aan vluchtelingen in particuliere opvangcentra in Galati, Tulcea, Brasov, Boekarest, Constanta, Braila, Bacau en Buzau (registratie van kinderen die Roemenië binnenkomen, juridische bijstand en doorverwijzing).

Geestelijke gezondheid

In Moldavië is CARE partnerschappen aangegaan met lokale organisaties die zich richten op bescherming, geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning, preventie en risicobeperking van gendergerelateerd geweld en mensenhandel, en het betrekken van gehandicapten. De uitvoering van de werkzaamheden zal in de volgende periode van start gaan.

CARE/Sarah Easter

Cash-voor-werk

In Polen voert CARE een “cash-voor-werkprogramma uit met het Pools Centrum voor Internationale Hulp. Het programma biedt werkgelegenheid aan Oekraïense leerkrachten en personeel dat met Oekraïense kinderen werkt in het Poolse onderwijssysteem. Op 25 mei 2022 hadden 582 mensen profijt gehad van het programma. Daarnaast werden, zoals gepland, 40 personeelsleden van vluchtelingencentra in Warschau aan werk geholpen. In de afgelopen periode, hebben in totaal 1.909 mensen, verdeeld over 790 huishoudens, van het cash-voor-werkprogramma gebruik gemaakt.

Op deze pagina over Giro555 en CARE, kom je meer te weten over de hulp die CARE, samen met Giro555, onder meer aan Oekraïne biedt.