Opbrengst actie ‘Nederland helpt Sulawesi’ volledig besteed

Met de opbrengst van de actie ‘Nederland helpt Sulawesi’ zijn in twee jaar tijd meer dan 600.000 mensen geholpen. De actieopbrengst van ruim 15,5 miljoen euro is inmiddels 100% besteed. Het grootste deel van het geld is ingezet voor water en sanitaire voorzieningen, (2,7 miljoen), levensonderhoud (2,7 miljoen euro) en onderdak (2,1 miljoen). Vandaag verschijnt het eindrapport met de resultaten van deze Nationale Actie

Op vrijdag 28 september 2018 werd het Indonesische eiland Sulawesi getroffen door een serie aardbevingen, gevolgd door een tsunami en aardverschuivingen. De ramp kostte 2.830 mensen het leven. Meer dan 700 mensen raakten vermist en 173.000 mensen ontheemd. Nederland kwam in actie en bracht 15,5 miljoen euro bijeen voor hulp aan de getroffen bevolking.

Met de actieopbrengst is (levensreddende) noodhulp geboden, en daarnaast zijn mensen geholpen om de draad van hun leven weer op te pakken en hun bronnen van inkomsten te herstellen. Zo hebben vissers nieuwe boten gekregen en zijn vrouwen getraind om een eigen visverwerkingsbedrijf op te zetten. Ook kregen gezinnen hulp bij het heropstarten van hun (duurzame) landbouwactiviteiten en ontvingen mensen startkapitaal en training voor een eigen onderneming.

Preventie toekomstige rampen

Hulporganisaties besteedden daarnaast veel aandacht aan het voorkomen van schade bij toekomstige rampen. Zo werden mangrovestekjes geplant om de kustlijn te beschermen tegen overstromingen, en werden noodhulpcommittees opgericht en getraind, evacuatieplannen opgesteld en rampenoefeningen gehouden, onder meer op scholen.

Tot slot hebben hulporganisaties na de uitbraak van de corona-pandemie extra aandacht besteed aan voorlichting over gezondheid en hygiëne. Zo werd het belang van handen wassen extra onder de aandacht gebracht, onder meer via radio en internet, en werden extra handwasvoorzieningen aangelegd. Ook werden mondmaskers en thermometers uitgedeeld.

Hulporganisaties hebben hun noodhulpprogramma’s met Giro555-geld inmiddels afgerond. Het beheer van voorzieningen die zijn aangelegd, zoals waterpunten of sanitaire voorzieningen, hebben zij overgedragen aan lokale overheden, organisaties of scholen. De hulporganisaties achter Giro555 blijven actief in Sulawesi met reguliere hulpprogramma’s.