Home > Partners > Giro555: Samenwerkende Hulporganisaties

Giro555: Samenwerkende Hulporganisaties

CARE is onderdeel van Giro555 Stichting Samenwerkende Hulporganisaties. Dit is een initiatief van 11 samenwerkende hulporganisaties: CARE Nederland, Cordaid Mensen in Nood, ICCO & Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Plan Nederland, Save the Children, Stichting Vluchteling, Terre des Hommes, UNICEF Nederland en World Vision.

Giro555 komt in actie bij uitzonderlijke rampen. Dan verbindt Giro555 de 11 samenwerkende hulporganisaties met bedrijven, omroepen en zenders, scholen, geloofshuizen en sportverenigingen in heel Nederland. Samen wordt Nationale Actie gevoerd om geld in te zamelen.

Hoe wordt de opbrengst verdeeld?
Het geld dat wordt opgehaald wordt door de samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 verdeeld volgens een verdeelsleutel. Die is gebaseerd op de hoeveelheid fondsen die de organisatie zelf ontvangt van mensen in Nederland (40%) en de geldelijke bijdrage aan geleverde noodhulp en hulp bij wederopbouw wereldwijd (60%).

Hoe werkt hulpverlening?
Na een ramp gaan hulpverleners die ter plaatse zijn direct aan de slag. Zij delen hulpgoederen uit, bieden medische hulp en helpen bijvoorbeeld met het vrijmaken van wegen om hulp ter plaatse kunnen krijgen. Als nodig gaan hulpverleners uit Nederland en andere landen zo snel mogelijk naar het gebied om hulp te bieden.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 zijn in de meeste landen vertegenwoordigd met eigen mensen, of via hun koepel- of zusterorganisaties of partners. Daardoor hebben ze een netwerk ter plaatse dat ze direct kunnen inzetten voor hulpverlening.

CARE en Giro555logo giro555 nieuw
In de afgelopen jaren heeft CARE met een deel van de opbrengst van Giro555 verschillende projecten uitgevoerd in landen of gebieden die getroffen werden door ernstige (natuur)rampen. Klik op één van de landen hieronder om te weten hoe CARE heeft bijgedragen aan hulp na rampen:

Meer informatie over Giro555 vindt u op de officiële website.

Help ook mee

Doneer nu

Delen

Nieuwsbrief