Ethiopië

Ethiopië dat in de Hoorn van Afrika ligt, kampt met lange periodes van droogte. De enorme droogte zorgt niet alleen voor grote voedseltekorten, maar leidt ook tot ontbossing en verandering van het aardoppervlak (erosie). De getroffen bevolking slaagt er vaak niet meer in de grootste klappen op te vangen.

Een jonge vrouw in een fel geel gewaad kijkt in de camera

De situatie in Ethiopië

Degenen die het vooral zwaar hebben zijn de mensen die voor hun bestaan grotendeels afhankelijk zijn van vee. Zij trekken van gebied naar gebied, op zoek naar een beter bestaan. Velen trekken naar de stad. Dit legt extra druk op deze snelgroeiende gebieden; goede basisvoorzieningen ontbreken en de werkloosheid is hoog.

Naast binnenlandse problemen, zijn er conflicten met buurlanden. Zo is er strijd met Eritrea over bezet grondgebied. Ook zijn Ethiopische militairen betrokken bij de strijd tegen islamitische rebellen in Somalië.

Van noodhulp naar de langere termijn

In 1984 verleende CARE voor het eerst noodhulp in Ethiopië. In die tijd kostte hongersnood het leven van honderdduizenden mensen.

In de loop der jaren, zijn we ons steeds meer gaan richten op de langere termijn. We bieden de volgende steun:

  • Versterking van goed bestuur
  • Water- en sanitaire voorzieningen
  • Onderwijs
  • Ramppreventie

Betere positie voor vrouwen en meisjes

In onze programma’s schenken we extra aandacht aan vrouwen en meisjes. Zo strijden we tegen kindhuwelijken en ondersteunen we kinderen en vrouwen die zijn besmet met HIV. We versterken de economische positie van vrouwen door spaar- en leengroepen op te zetten en helpen vrouwen een inkomen te verdienen.