Ethiopië

Ethiopië ligt in de Hoorn van Afrika. Door lange periodes van droogte kampt Ethiopië met een grote hongersnood. Daarnaast leidt klimaatverandering tot ontbossing en verandering van het aardoppervlak (erosie). CARE biedt noodhulp in Ethiopië en steunt de bevolking zo om deze enorme klappen op de kunnen vangen.

Een jonge vrouw in een fel geel gewaad kijkt in de camera

De situatie in Ethiopië

De mensen die het de hardste klappen vangen in Ethiopië, zijn voornamelijk afhankelijk van vee voor hun bestaan. Zij trekken van gebied naar gebied, op zoek naar een plaats waar zij een beter bestaan op kunnen bouwen. Door de enorme droogte en hongersnood in Ethiopië, zijn deze plaatsen nauwelijks te vinden en trekken veel mensen naar de steden. Dit legt extra druk op deze snelgroeiende gebieden; goede basisvoorzieningen ontbreken en de werkloosheid is hoog, waardoor armoede in Ethiopië verder toeneemt.

Naast binnenlandse problemen, zijn er conflicten met buurlanden. Zo is er oorlog tussen Ethiopië en Eritrea over bezet grondgebied. Ook zijn Ethiopische militairen betrokken bij de strijd tegen islamitische rebellen in Somalië.

Van noodhulp naar lange-termijn in Ethiopië

In 1984 verleende CARE voor het eerst noodhulp in Ethiopië. In die tijd kostte hongersnood het leven van honderdduizenden mensen.

In de loop der jaren, zijn we ons steeds meer gaan richten op de langere termijn. We bieden de volgende steun:

  • Versterking van goed bestuur
  • Water- en sanitaire voorzieningen
  • Onderwijs
  • Ramppreventie

Betere positie voor vrouwen en meisjes

In onze programma’s schenken we extra aandacht aan vrouwen en meisjes. Zo strijden we tegen kindhuwelijken en ondersteunen we kinderen en vrouwen die zijn besmet met HIV. We versterken de economische positie van vrouwen door spaar- en leengroepen op te zetten en helpen vrouwen een inkomen te verdienen. Zo bestrijden we armoede in Ethiopië.