Filipijnen

Door klimaatverandering vinden er steeds vaker natuurrampen plaats in de Filipijnen. Zo razen er jaarlijks gemiddeld twintig tyfoons over de eilandengroep en zijn er periodes van extreme droogte. Het daaropvolgende leed en de schade zijn elke keer enorm.

Filipijns jongetje met CARE pakket

Natuurgeweld in de Filipijnen

Onnodig veel levens worden geëist. Huizen worden met de grond gelijk gemaakt en bronnen van inkomsten gaan verloren.

De bevolking heeft niet alleen te maken met de directe schade van het natuurgeweld. Ook lange tijd na een tropische storm is er nog gevaar. Denk aan ziektes die zich onder de bevolking verspreiden als gevolg van vervuild overstromingswater. Hierdoor bevinden veel mensen zich in kwetsbare omstandigheden en kunnen zich moeilijk beschermen tegen de eerstvolgende ramp.

Weerbaar tegen klimaatverandering

Tijdens een noodsituatie komt CARE snel in actie om noodhulp te verlenen. Maar we begeleiden mensen ook om zich aan te passen aan klimaatverandering en om zich beter voor te bereiden op mogelijke volgende rampen.

We ondersteunen mensen bijvoorbeeld overstappen op het verbouwen van gewassen die minder kwetsbaar zijn voor droogte of hevige regenval en die meer opbrengst opleveren. Daarnaast leggen we waarschuwingssystemen aan en verstevigen huizen, zodat ze minder snel verwoest worden.

Beleidsbeïnvloeding

We willen overheden bewustmaken van de gevolgen van klimaatverandering. Daarom werken we nauw samen met de bevolking en met lokale overheden om duidelijke oplossingen te bedenken.