Filipijnen

Door klimaatverandering vinden er steeds vaker natuurrampen plaats in de Filipijnen. Zo razen er jaarlijks gemiddeld twintig tyfoons over de eilandengroep en zijn er periodes van extreme droogte. Het daaropvolgende leed en de schade zijn elke keer enorm.

Filipijns jongetje met CARE pakket

Natuurgeweld in de Filipijnen

Onnodig veel levens worden geëist. Huizen worden met de grond gelijk gemaakt en bronnen van inkomsten gaan verloren.

De bevolking heeft niet alleen te maken met de directe schade van het natuurgeweld. Ook lange tijd na een tropische storm is er nog gevaar. Denk aan ziektes die zich onder de bevolking verspreiden als gevolg van vervuild overstromingswater. Hierdoor blijven veel mensen kwetsbaar en kunnen zich moeilijk beschermen tegen de eerstvolgende ramp.

Weerbaar tegen klimaatverandering

CARE verleent noodhulp na een ramp. Daarnaast doen we ons best om de gevolgen van een ramp voor de meest kwetsbare mensen te beperken.

We begeleiden mensen om zich aan te passen aan klimaatverandering en zich voor te bereiden op mogelijke volgende rampen. We helpen mensen bijvoorbeeld overstappen op het verbouwen van gewassen die minder kwetsbaar zijn en meer opbrengen. Maar ook door waarschuwingssystemen aan te leggen en huizen te verstevigen, zodat ze minder snel verwoest worden.

We willen overheden bewustmaken van de gevolgen van klimaatverandering. Daarom werken we nauw samen met de bevolking en met lokale overheden om duidelijke oplossingen te bedenken.