Indonesië

Indonesië is het dichtstbevolkte land in Zuidoost-Azië. Tientallen miljoenen mensen leven er onder de armoedegrens. Zij lopen extra veel gevaar bij de natuurrampen die hier vaak voorkomen.

Een Indonesische vrouw zit voor haar huis eten klaar te maken

Indonesië telt 17.000 eilanden en zo’n 80.000 kilometer aan kust. Dit maakt het land bijzonder kwetsbaar voor een stijging van de zeespiegel. Daarnaast kampt het land met veel overstromingen, periodes van ernstige droogte en vulkanische uitbarstingen.

Door klimaatverandering begint het regenseizoen later. Hierdoor mislukken oogsten en verergert armoede. En als de regentijd eenmaal begint, regent het harder. In de hoofdstad Jakarta, leidt dit jaarlijks tot grote overstromingen waarbij veel mensen dakloos raken.

Weerbaar tegen natuurrampen en klimaatverandering

CARE steunt mensen in Indonesië zich beter voor te bereiden op natuurrampen en klimaatverandering. Dit doen we samen met het Rode Kruis, Cordaid, Wetlands International en het Klimaatcentrum van het Rode Kruis. Dat samenwerkingsverband noemt zich ‘Partners of Resilience’.

We trainen partnerorganisaties in Indonesië op het gebied van ramppreventie. Daarnaast werken we samen met lokale en nationale overheden om het risico op rampen centraal te stellen in beleidsplannen. Het behoud van de natuur en uitleg geven over de gevolgen van klimaatverandering zijn hierbij belangrijke elementen.

In Indonesië is CARE vooral actief in de Oostelijke Provincie Nusa Tenggara Timur. Samen met onze partner CIS Timor werken we hier aan nieuwe lokale wetgeving om toekomstige rampen te voorkomen. Ook zorgen we dat maatschappelijke organisaties subsidies kunnen krijgen om de weerbaarheid van mensen die zich in de kwetsbaarste posities bevinden, te vergroten.