Guatemala

Guatemala staat in de top 10 van landen die het hardst worden getroffen door de gevolgen van klimaatverandering. Zware stormen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en bosbranden komen er veel voor. Door zowel lange periodes van droogte als overstromingen, sterft het vee en gaan oogsten verloren.

Vrouwelijk ondernemer Maria met dochter Vilma

Armoede en ongelijkheid

Guatemala is een van de armste landen van Zuid- en Midden-Amerika. Er bestaan grote tegenstellingen tussen arm en rijk. Veel mensen leven onder de armoedegrens.

Tijdens natuurrampen bevinden vooral vrouwen zich in een kwetsbare positie. In noodsituaties hebben ze minder om op terug te vallen. Ook hebben vrouwen minder invloed op het nemen van besluiten. De negatieve spiraal waarin kwetsbare groepen leven, is moeilijk te doorbreken door voortdurende dreiging van een volgende ramp.

Weerbaar tegen klimaatverandering

Het natuurgeweld in Guatemala zorgt vaak voor veel doden. Daarnaast vernielt het wegen, havens, elektrische installaties en andere infrastructuur. Ook veroorzaakt het voedseltekorten en verlies van landbouwgrond.

CARE zet zich in om de gevolgen van klimaatverandering zo klein mogelijk te maken voor de mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden. We helpen bijvoorbeeld mensen overstappen op het verbouwen van gewassen die minder kwetsbaar zijn en meer opbrengen. Maar ook door huizen te verstevigen zodat ze minder snel verwoest worden. Ook leggen we waarschuwingssystemen aan, zodat mensen sneller actie kunnen ondernemen in een noodsituatie.

We willen overheden bewustmaken van de gevolgen van klimaatverandering. Daarom werken we nauw samen met de bevolking en met lokale overheden om duidelijke oplossingen te bedenken.

Vrouwelijk ondernemerschap in Guatemala

Dankzij de samenwerking met H&M Foundation kunnen we vrouwen in arme gemeenschappen steunen bij het starten of uitbreiden van een onderneming. Zo verbeteren ze niet alleen hun eigen toekomst, maar die van de hele gemeenschap.