Mali

Mali is een van de armste landen ter wereld. De politieke situatie in het land is onzeker en het is er onveilig. Ook heeft het land al jaren te maken met ernstige droogte, terwijl de meeste mensen werken in de landbouw of de veeteelt. Door de droogte is er te weinig voedsel en niet genoeg drinkwater.

Fanta Bocoum en andere vrouwelijke boeren in Mali

Steun voor boeren en veehouders

In Mali leven veel boeren en veehouders in armoede. Want door de droogte mislukken oogsten vaak en gaat vee dood. Samen met andere hulporganisaties, helpen we deze groepen zich beter voor te bereiden op klimaatverandering. Ook helpen we bij het maken van goede afspraken om strijd te voorkomen, bijvoorbeeld over het gebruik van landbouwgrond en over eerlijke toegang tot water. Daarnaast zetten we ons in voor een betere relatie tussen de bevolking en de overheid.

Kansen voor Malinese jongeren en vrouwen

CARE heeft speciale aandacht voor de situatie van jongeren en vrouwen in Mali. Zij worden vaak buitengesloten en krijgen minder kansen om een inkomen te verdienen.

Door jongeren en vrouwen te trainen en te helpen bij het starten van een klein bedrijf, wordt het voor hen mogelijk om geld te verdienen. Ook helpen wij ervoor te zorgen dat iedereen echt kan meedoen en meebeslissen over belangrijke zaken. Zo kunnen jongeren en vrouwen in Mali bouwen aan een betere toekomst.