Home > Projecten > Diverse landen: Partners for Resilience, voorbereiding op natuurgeweld en klimaatverandering

Diverse landen: Partners for Resilience, voorbereiding op natuurgeweld en klimaatverandering

Achtergrond: De afgelopen decennia is het aantal natuurlijke en door menselijk falen veroorzaakte rampen dramatisch toegenomen. Daarnaast zorgt klimaatverandering ervoor dat het weer extremer en onvoorspelbaarder wordt. Ecosystemen staan zwaar onder druk door uitputting van natuurlijke grondstoffen. Het risico op rampen neemt daardoor steeds meer toe.

Natuurgeweld en klimaatverandering

De impact van natuurgeweld en klimaatverandering is relatief het grootste op gemeenschappen in de armste landen. Levens worden er door bedreigd en bezittingen, producten en oogsten gaan verloren. Rampen zorgen ervoor dat de stappen die gezet zijn op het gebied van armoedebestrijding in no-time weer verloren gaan. Hierdoor  belanden de allerarmsten  in een vicieuze cirkel; de armoede veroorzaakt extra kwetsbaarheid bij rampen en de rampen zorgen op hun beurt voor een toename van de armoede.

Partners for Resilience

Wat CARE doet

Het programma ‘Partners for Resilience’ verkleint de gevolgen van rampen voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. We werken met overheden en bedrijven aan beleid en investeringen die de veerkracht van families en gemeenschappen vergroten. Daarnaast versterken we lokale maatschappelijke organisaties zodat hun stem beter gehoord wordt.

We pleiten voor benaderingen die rekening houden met klimaatverandering en de belangrijke rol van ecosystemen. Dit helpt mensen bijvoorbeeld om over te stappen op het verbouwen van andere gewassen, waardoor zij minder afhankelijk zijn van één specifiek gewas. Een andere benadering is het aanleggen van waarschuwingssystemen en het bouwen van stevigere huizen die beter bestand zijn tegen natuurgeweld.

Samenwerkingen

Binnen ‘Partners for Resilience’ werkt CARE samen met andere goede doelen. Onder leiding van het Rode Kruis zijn dat naast CARE ook Cordaid, Wetlands International en het Klimaatcentrum van het Rode Kruis. Daarnaast werkt Partners for Resilience nog samen met zo’n vijftig lokale organisaties in de tien verschillende landen.

Klik hier voor meer over het werk van CARE, op het gebied van voorbereiding op natuurgeweld en klimaatverandering.

 

Resultaten

Sinds 2011 levert Partners for Resilience(PfR) een belangrijke bijdrage aan het voorbereiden op natuurgeweld en klimaatverandering.

Kort samengevat zorgde PfR onder andere voor:

  • Samenwerking met meer dan 50 lokale partners in 11 verschillende landen; Ethiopië, Guatemala, Haïti, India, Indonesië, Kenia, Mali, Nicaragua, Filipijnen, Oeganda, Zuid-Soedan.
  • Een bereik van meer dan 500.000 mensen met het programma in zo’n 600 verschillende gemeenschappen.
  • Dat gemeenschappen de risico’s op rampen goed in kunnen schatten en zich dus beter kunnen voorbereiden, bijvoorbeeld met evacuatieplannen.
  • Er passende maatregelen genomen kunnen worden, zodat de allerarmsten zich kunnen beschermen en reageren op mogelijke rampen.
  • Een aanzet is gedaan om zowel de politiek als de lokale gemeenschappen bewust te maken van de noodzaak tot weerbaarheid en veerkracht.

 

 

Feiten

Looptijd:

Januari 2011 - december 2020

Doelgroep:

De meest kwetsbare bevolkingsgroepen

Help ook mee

Doneer nu

Delen

Nieuwsbrief