CARE Nederland doet mee met SPEAK!

Van 22 tot 24 september 2017 sluiten wij ons als CARE Nederland aan bij de wereldwijde SPEAK! campagne. Deze campagne vraagt aandacht voor de universele vrijheden van burgers en organisaties overal ter wereld, die steeds vaker ingeperkt worden.

Op vrijdag 22 september is onze website zwart. Uit solidariteit met activisten en mensenrechtenverdedigers die opkomen voor deze vrijheden. Voor één dag zijn we stil, om aandacht te vragen voor degenen die  iedere dag het zwijgen wordt opgelegd. Op 23 september helpen wij om de stemmen van mensen uit verschillende landen bij elkaar te brengen en laten wij hen het gesprek aangaan over burgerparticipatie.

De universele vrijheden komen wereldwijd steeds vaker in het gedrang.  Deze zijn echter van groot belang voor CARE en voor de doelen die wij als CARE nastreven. Op 11 november 2016 heeft CARE International de Civic Charter  (https://civiccharter.org/) ondertekend. De civic charter is een document van twee pagina’s dat door meer dan 250 organisaties is ondertekend. Het document dient als referentiepunt voor mensen overal ter wereld die hun politieke en burgerrechten doen gelden. In een wereld waarin steeds vaker door overheden beperkingen worden opgelegd aan activisten en burgerorganisaties, is het hebben van de Civic Charter van grote waarde om burgerparticipatie wereldwijd te bevorderen.

In de afgelopen jaren heeft een alarmerend aantal regeringen wetgeving aangenomen die de activiteit van burgers en burgerorganisaties inperkt. (..) Dat kunnen wij niet accepteren. We moeten samen opstaan om in solidariteit de ruimte voor burgers te verdedigen.

– Wolfgang Jamann, CEO CARE International.

Lees meer over de SPEAK! campagne en wat je zelf kan doen: www.togetherwespeak.org