IPC-rapport: Helft Gaza ervaart ‘catastrofale’ honger, hongersnood dreigt in noorden

Op 18 maart 2024 verscheen het rapport van het Integrated Food Security and Nutrition Phase Classification (IPC). Het rapport schetst een buitengewoon somber beeld van extreme honger, ondervoeding en wanhoop in Gaza. Het benadrukt ook hoe snel de humanitaire crisis zich versnelt en verbreedt, wat de voortdurende waarschuwingen van hulporganisaties zoals CARE bevestigt sinds het begin van dit conflict.

Foto: Grayscale Media

Sofia Sprechmann Sineiro, secretaris-generaal van CARE International, zei: “De crisis in Gaza is volledig door mensen veroorzaakt. Het is een direct gevolg van een voortdurende belegering die de invoer en levering van essentiële humanitaire en commerciële goederen beperkt, het ontzeggen van veiligheidsgaranties en de voortdurende blokkade van water en elektriciteit. Dit wordt verergerd door voortdurende en willekeurige bombardementen en aanvallen, ook tegen hulpkonvooien.”

CARE herhaalt haar oproep voor een onmiddellijk en blijvend staakt-het-vuren, de vrije stroom van humanitaire hulp, de evacuatie van zieken en gewonden, en de vrijlating van alle gijzelaars.

Sineiro voegde eraan toe dat wereldleiders gelijk hebben om te waarschuwen tegen het gebruik van honger als een oorlogswapen: “Deze zinloze situatie is hartverscheurend, niet in de laatste plaats omdat het vermijdbaar is.”

Volgens het rapport is er een dreigende hongersnood, als deze al niet aanwezig is, in het noorden van Gaza. Tussen nu en mei 2024 is het in ieder geval onvermijdelijk. Het IPC concludeerde ook dat er een risico van hongersnood is in andere regio’s, en dat “er een risico op hongersnood is in het hele gebied dat wordt bestreken door de gouvernementen in het midden en zuiden,” met een redelijke kans om in hongersnood te vervallen tussen nu en juli.

Het IPC vond ook dat 1.1 miljoen mensen, de helft van de bevolking in de Gazastrook, catastrofale niveaus van honger ervaren. Dit verwijst naar het hoogste, meest acute stadium van het classificatiesysteem voor voedselonzekerheid van het IPC, fase 5, waarbij bevolkingsgroepen te maken hebben met een extreem voedseltekort en niet in staat zijn om aan andere basisbehoeften te voldoen.

Personen in fase 5 lijden honger en lopen een aanzienlijk verhoogd risico op acute ondervoeding en uiteindelijk de dood. De rest van de bevolking van Gaza kampt met hoge niveaus van acute voedselonveiligheid; bijna alle gezinnen slaan dagelijks maaltijden over, en volwassenen verminderen hun maaltijden zodat kinderen kunnen eten.

Hiba Tibi, landendirecteur voor CARE West Bank/Gaza, vertelt: “Deze situatie is simpelweg ondraaglijk, onrechtvaardig en moet direct stoppen. Alleen een onmiddellijk staakt-het-vuren en dringende actie om toegang tot gezondheidszorg, voedsel, water en andere basisbehoeften van het leven voor Palestijnen in Gaza, vooral vrouwen en kinderen, te waarborgen, zal de koers van deze crisis die zich voor onze ogen ontvouwt, veranderen met een ongekende snelheid. Beperkingen op hulp belemmeren ernstig het vermogen van humanitaire actoren om dringend nodige hulp te leveren. Tussen januari en februari daalde het niveau van hulp die Israël toestond in Gaza met 50 procent.”

Met betrekking tot recente inspanningen en verdere plannen om hulp per lucht en zee binnen te brengen, voegt Tibi toe: “Ze mogen niet worden gezien als een passend alternatief voor leveringen over land. De eenvoudigste en kosteneffectieve manier om de dringend benodigde hulp Gaza in te krijgen, blijft via de bestaande landgrensovergangen.”

Hoewel de Israëlische bombardementen en grondaanvallen op Gaza al meer dan 31 duizend Palestijnen hebben gedood, waarvan 13 duizend kinderen, worden nu ook sterfgevallen door honger en ondervoeding gemeld. Dit markeert een nieuw kantelpunt in deze oorlog. En de snelheid waarmee de humanitaire situatie is verslechterd, wat dit IPC-rapport bevestigt, betekent dat deze sterfgevallen exponentieel zullen blijven groeien.

“Onze eerdere angsten dat er meer mensen in Gaza zouden sterven door honger, uitdroging en ziekte dan door bommen, waren helaas gegrond”, zegt Tibi. “Honger is wreed. Het is een langzame en pijnlijke dood. Onze partners die gezondheidscentra in Noord-Gaza runnen, hebben gemeld dat het aantal kinderen dat wordt gecategoriseerd als matig of ernstig ondervoed bijna verdubbeld is in februari vergeleken met januari. Hun personeel meldt dat ze kinderen dunner en dunner zien worden naarmate de dagen verstrijken en van kinderen die nauwelijks kunnen spreken en lopen vanwege honger.” Ze voegt eraan toe: “We horen ook van kinderen die worden geboren en sterven in schuilplaatsen zonder zelfs maar geregistreerd te worden in de ziekenhuizen. Het is alsof ze nooit hebben bestaan.”

CARE is een van de organisaties die consequent hun expertise inzetten om het IPC te informeren. Dalmar Ainashe, senior technisch adviseur voor voedselzekerheid, levensonderhoud en voeding bij CARE, leidt het technische werk van CARE binnen het IPC-partnerschap. Puttend uit meer dan 20 jaar ervaring in acute voedselonveiligheid, ondervoeding en hongersnoden, zei hij: “Hongersnoden ontwikkelen zich ‘normaal gesproken’ in de loop van de tijd, dus deze crisis in Gaza is ongeëvenaard qua snelheid, omvang en ernst. De snelle hongersnood en het immense menselijke lijden en de angst in Gaza zijn ongeëvenaard, waarbij de noodzaak van een dringende, uitgebreide en langdurige humanitaire respons wordt benadrukt.”

CARE herhaalt haar oproep voor een onmiddellijk en blijvend staakt-het-vuren, de vrije stroom van humanitaire hulp, de evacuatie van zieken en gewonden, en de vrijlating van alle gijzelaars. Bovendien herinnert CARE de lidstaten van de VN dringend aan VN-Veiligheidsraadsresolutie 2417, unaniem aangenomen in 2018, die bedoeld is om actie van de Raad te activeren wanneer er een risico is op door conflict veroorzaakte hongersnood die burgerbevolkingen treft.

CARE in West Bank/Gaza

CARE is sinds 1948 actief in West Bank en Gaza. We kennen de situatie en brengen levens in veiligheid waar we kunnen. We komen snel in actie en doen wat nodig is om mensen in nood bij te staan. CARE West Bank/Gaza verleent humanitaire noodhulp, zoals water, voedsel en medische zorg, in het gebied. Daarnaast heeft CARE West Bank/Gaza langlopende projecten in Gaza die zich richten op de economische ondersteuning van vrouwen en jongeren.

Sinds de escalatie van het conflict heeft CARE in Gaza onder meer hygiënepakketten, dekens, matrassen en drinkwater geleverd aan meer dan 91 duizend vluchtelingen. Daarnaast hebben we meer dan 60 duizend mensen bereikt met medische zorg, waaronder medicatie, medische instrumenten en eerste hulpservices.