Dag van de Aarde: Gevaarlijk veel of weinig water? CARE ondersteunt wereldwijd klimaatveerkracht

De impact van de klimaatcrisis is enorm – en vandaag, op de Dag van de Aarde, staan wij stil bij het feit dat klimaatverandering verschillende gemeenschappen wereldwijd onevenredig hard raakt. Echter, met de juiste steun kunnen mensen zich aanpassen en worden talloze kostbare levens gered. Van verwoestende overstromingen tot extreme droogte, CARE werkt samen met getroffenen van natuurrampen aan duurzame oplossingen.

De hut waar Miriam Bisares, 31, en haar familie schuilden tijdens super tyfoon Egay. Foto: CARE Philippines

CARE ziet op verschillende plekken ter wereld dat traditionele weersomstandigheden steeds heviger worden door toedoen van klimaatverandering. Daarom ondersteunen wij gemeenschappen met het aanpassen aan de klimaatcrisis en nieuwe weersomstandigheden, met het doel dat zij weerbaarder worden tegen de gevolgen van klimaatverandering. Zo verstevigen we bijvoorbeeld huizen en zetten waarschuwingssystemen op – en voorkomen we uiteindelijk dat armoede en ongelijkheid (nog) verder toenemen. 

Iedereen verdient een eerlijke kans om te bouwen aan een duurzaam bestaan. Blijf lezen en leer hoe wij dit waarmaken in samenwerking met gemeenschappen in de Filipijnen, Jemen en Somalië. Meehelpen? Dat kan altijd!

CARE-medewerkers en -partners praten met getroffenen. Foto: ACCORD

Veiliger leven op de Filipijnen

De gevolgen van klimaatverandering zorgen steeds vaker voor natuurrampen op de Filipijnen. Jaarlijks razen er gemiddeld 20 tyfoons over de eilandengroep, en tussendoor zijn er periodes van (extreme) droogte. De schade en het daaropvolgende leed zijn elke keer enorm. Kortom, natuurrampen zijn onontkoombaar op de Filipijnen – daarom werken wij samen met gemeenschappen aan het steeds weerbaarder worden tegen natuurgeweld.  

Denk aan de super tyfoon Egay, die in juli 2023 een spoor van verwoesting achterliet. Met steun van de Europese Unie (ECHO), zijn wij onderdeel van het langdurige ACCESS-project. Het doel? Om in het geval van complexe noodsituaties tijdig humanitaire hulp te verlenen aan gemeenschappen die het hardst getroffen zijn. Na super tyfoon Egay bood CARE middels het ACCESS-project onderdak aan ongeveer 1.650 personen en ondersteunde het (her)bouwen van veiligere huizen.  

“Het is een enorm verschil. We zijn hier veilig en comfortabel. We maken ons geen zorgen meer dat het water ons zal bereiken in geval van een tyfoon,” zegt Miriam, een 31-jarige vrouw die met haar familie in Barangay Sao-atan in Bangued in de provincie Abra woont.  

Zeewater omzetten naar schoon drinkwater in Jemen

Jemen staat bekend als een van de landen met de grootste waterschaarste ter wereld. Ongeveer 18 miljoen mensen hebben geen toegang tot veilig, schoon drinkwater of sanitaire voorzieningen. Dit gebrek aan schoon drinkwater wordt gezien als een van de grootste uitdagingen waar mensen de komende jaren mee te maken krijgen – niet alleen in Jemen, maar ook in vele andere landen. 

In samenwerking met de Dutch Relief Alliance en Elemental Water Makers, een expert op het gebied van zonne-ontziltingsapparatuur, werkt CARE al sinds 2021 aan een oplossing: met behulp van zonne-energie, maken we zeewater drinkbaar. Zo creëren we toegang tot veilig en schoon drinkwater voor mensen in Jemen – en dragen we bij aan de klimaatveerkracht en duurzame ontwikkeling van deze gemeenschappen. 

Risicobeheersing van natuurrampen in Somal

De Somalische bevolking lijdt ook onder natuurrampen. Naast de langdurige burgeroorlog, wat al tientallen jaren voor veel ontwrichting en leed zorgt, hebben mensen hier te maken met enerzijds grootschalige droogte en anderzijds zware overstromingen door tropische cyclonen.  

Somalië en Somaliland, waar wij al sinds 1982 actief zijn, zijn zeer gevoelig voor de effecten van klimaatverandering en gerelateerde extreme weerfenomenen die steeds vaker voorkomen en een steeds grotere impact hebben op de fragiele ecosystemen. In de afgelopen jaren is de humanitaire situatie erg verslechterd. Zo heeft voedselonveiligheid geleid tot hongersnood en massamigratie. Vrouwen en kinderen bevinden zich in de meest kwetsbare positie, aangezien vrouwen vaak alleen voor hun gezin moeten zorgen.  

Middels het Dan Wadaag-programma, wat al sinds 2020 loopt, werkt CARE aan efficiënte en effectieve risicobeheersing van natuurrampen en versterking van het sociaal contract. In de Somalische context is de impact van externe schokken zoals een cycloon vaak catastrofaal, niet alleen door de consistente onveiligheid in sommige regio’s, maar door het gebrek aan systemen die de effecten van een ramp dempen. In samenwerking met VNG International, Media INK en Free Press Unlimited, ondersteunt CARE lokale autoriteiten in het voeren van duidelijke crisiscommunicatie en het bieden van leiderschap en toegang tot informatie, inclusief beleid en hulpdiensten.  

Moeder en dochter lopen naar hun rijstvelden in Barangay Cabanugan in de provincie Bohol op de Filipijnen. Foto: Shirin Bandari/CARE Philippines

Bij CARE is het iedere dag de Dag van de Aarde

Klimaatverandering raakt gemarginaliseerde groepen, zoals vrouwen en meisjes, vaak het hardst, terwijl zij het minst bijdragen aan de klimaatcrisis. Dat is niet alleen onrechtvaardig, maar zorgt er ook voor dat de kwetsbare posities waarin deze mensen zich bevinden steeds verder verergeren – zij kunnen zelfs in levensgevaar komen door de toenemende gevolgen van klimaatverandering. Zo is het continent Afrika slechts voor 4 procent verantwoordelijk voor de huidige CO2-uitstoot, maar lijdt voortdurend onder de gevolgen van klimaatverandering.  

CARE werkt nauw samen met landen en gemeenschappen die het zwaarst getroffen worden door klimaatverandering. We ondersteunen hen bij het opbouwen van een duurzaam bestaan en bieden humanitaire hulp wanneer klimaatrampen toeslaan. Daarbij stellen wij de positie van vrouwen en meisjes altijd centraal.