Dutch Relief Alliance

De Dutch Relief Alliance (DRA) is een samenwerkingsverband tussen veertien Nederlandse hulporganisaties, waaronder CARE, en wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dankzij deze samenwerking staan we sterker, het helpt ons om sneller en effectiever hulp te bieden aan mensen in nood.

Verdrietige vrouw uit Jemen

Joint response

In de voorbije jaren is het aantal humanitaire rampen drastisch gestegen. Dit betekent meer werk voor hulporganisaties. Gewapende conflicten en moeilijke omstandigheden maken het onze mensen steeds moeilijker om hun werk te doen. Dankzij de samenwerking met de DRA komen we verder, we noemen dat ‘joint responses’. De joint responses zorgen ervoor dat het ons lukt om de mensen in nood alsnog te helpen.

Wereldwijd hebben 164 miljoen mensen noodhulp nodig om te kunnen overleven. Samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, besluiten de leden van de DRA waar hulp geboden kan worden. Bij zo’n joint response krijgt een van de leden de leiding en wordt er een voorstel voor de gezamenlijke hulpactie gemaakt. Bij goedkeuring van het Ministerie komen de DRA-leden direct in actie. Ook houden de samenwerkingsorganisaties elkaar op de hoogte van de verschillende crises in de wereld, samen zoeken we naar oplossingen en mogelijkheden om noodhulp te bieden waar dat nodig is.

Doelstellingen

De gezamenlijke aanpak van de DRA-leden is vastgelegd in vijf afzonderlijke doelen:

  • De nodige humanitaire hulp leveren als reactie op voortdurende crisissituaties.
  • Snel humanitaire hulp kunnen leveren in het geval van acute crises.
  • De samenwerking tussen Ngo’s verbeteren, zodat de effectiviteit van noodhulp toeneemt.
  • De Nederlandse bijdrage tijdens noodhulpacties beter zichtbaar maken.
  • Belangrijke knelpunten bij het verlenen van noodhulp aanpakken, met behulp van innovatie en onderzoek.

CARE en de DRA

CARE heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de volgende joint responses:

In het verleden maakte CARE ook deel uit van de joint responses in Somalië, Ethiopië en Irak.

Ook partner worden?

Samenwerken met CARE kan op verschillende manieren.

Help mee