Somalië

Door burgeroorlog en natuurrampen lijdt de bevolking van Somalië al ruim 30 jaar. Dagelijks hebben mensen hier te maken met gewapende conflicten, grootschalige droogte, zware overstromingen en armoede. Naar schatting is 30 procent van de bevolking afhankelijk van noodhulp.

Ontheemde Somalische vrouw met kinderen in noodopvang

De situatie in Somalië

In de afgelopen tientallen jaren, hebben miljoenen Somaliërs hun huis moeten verlaten om te vluchten naar andere delen van het land. Honderdduizenden zijn gevlucht naar omringende landen zoals Ethiopië, Kenia en Jemen.

Door terugkerende droogte raken mensen hun vee kwijt. Zij worstelen dagelijks om aan eten te komen. Vooral vrouwen en kinderen bevinden zich in de kwetsbaarste positie. Vrouwen staan vaak alleen in het zorgen voor hun gezin. Ze leven in grote armoede en zijn vaak slachtoffer van seksueel geweld. Een groot deel van de Somalische kinderen gaat niet naar school. En kinderen onder de vijf jaar zijn vaak ondervoed.

Sinds 1981 noodhulp in Somalië

We werken nu vooral in Zuid- en Centraal-Somalië, Puntland en Somaliland. Hier zorgen we onder meer voor drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daarnaast geven we trainingen aan rondtrekkende herders (nomaden) over het duurzaam omgaan met bijvoorbeeld landbouwgrond. Zo vergroten we de voedselzekerheid.

Somalische vrouw met kind aan de hand in door droogte getroffen gebied

Steun aan Somalische vrouwen

Met vaardigheidstrainingen op het gebied van ondernemerschap en leiderschap, krijgen vrouwen die zich in een kwetsbare positie bevinden, meer kans op werk. Ook ondersteunen we deze vrouwen bij het laten horen van hun stem zodat ze invloed hebben op beslissingen die hen aangaan.

Onderwijs voor kinderen in Somalië

We schenken speciale aandacht aan basisonderwijs in Somalië. Want zo’n 70 procent van de Somalische kinderen gaat niet naar school. We bouwen klaslokalen of knappen ze op en plaatsen toiletten. Ook zorgen we voor lesmateriaal en trainen we onderwijzers zodat ze kinderen in crisissituaties de juiste steun kunnen bieden.

Vrouw krijgt instructies over handen wassen in Beletweyne, Somalie

Verspreiding van het coronavirus tegengaan

Om de verspreiding van het coronavirus onder huishoudens die zich in de kwetsbaarste omstandigheden bevinden, zoveel mogelijk te stoppen, geven we voorlichting over hygiënemaatregelen. In samenwerking met partnerorganisaties en de Somalische overheid, zorgen we voor plekken waar mensen hun handen kunnen wassen met zeep en schoon water.