Home > Over CARE > Wat we doen > Gelijke rechten voor vrouwen en meisjes

Gelijke rechten voor vrouwen en meisjes

De strijd van vrouwen wereldwijd

Er zijn nog te veel plekken op de wereld waar vrouwen en meisjes, vaak door heersende sociale normen, onrecht wordt aangedaan. Ze kunnen niet naar school, lijden onder huiselijk geweld, hebben geen betaalde baan, of sterven onnodig tijdens de zwangerschap of bevalling. Ook kindhuwelijken komen nog steeds voor.

Als het aankomt op het huishouden en het opvoeden van kinderen, dragen vrouwen zwaardere lasten ten opzichte van mannen. Vrouwen hebben vaak geen toegang tot dezelfde scholing, waardoor ze kennis en vaardigheden missen om hun gezin uit de armoede te bevrijden.

Help ook mee

Doneer nu

Delen

Gelijke verdeling tussen man en vrouw

CARE ziet vrouwenemancipatie als een voorwaarde voor gelijke verdeling van welvaart en gelijke kansen op een menswaardig bestaan. Het verbeteren van de positie van vrouwen en meisjes heeft daarom altijd onze bijzondere aandacht. Hierbij betrekken we ook de mannen.

 

We ondersteunen vrouwen een eigen inkomen te genereren.

Door vrouwen te ondersteunen bij het opzetten of uitbreiden van een onderneming draagt CARE bij aan een sterkere economische positie voor vrouwen en meer kansengelijkheid.

Vrouwen leren nieuwe vaardigheden zoals boekhouden en marketing om hun bedrijf op te zetten of uit te breiden. En we helpen om toegang te krijgen tot microfinanciering. Door de mogelijkheid te bieden voor zichzelf te beginnen komt niet alleen de vrouw uit de armoede, maar een heel gezin. Daarnaast profiteert de hele gemeenschap mee.

Vrouwelijk ondernemerschap

Toegang tot financiering voor vrouwen

Vrouwen hebben op veel plekken op de wereld geen Spaar-en leengroep in Nigertoegang tot het reguliere bancaire systeem. Dat kan doordat ze afgelegen wonen, ver weg van een bank of omdat vrouwen geen eigen rekening of lening kunnen krijgen. Al meer dan 25 jaar ondersteunt CARE deze mensen met spaar-en leengroepen in de lokale gemeenschap.

In klein groepsverband sparen vrouwen geld voor hun bedrijf of voor uitgaven zoals scholing voor kinderen.

Spaar-en leengroepen

In gesprek over man-vrouw rollen

We ondersteunen vrouwen in het bijzonder om hun stem te laten horen en betere toegang te krijgen tot zaken als scholing, zorg en schoon drinkwater.

Mannen en jongens zijn hierbij van cruciaal belang. Door het gesprek aan te gaan over de rolverdeling verminder gender gerelateerd geweld en krijgen vrouwen de mogelijkheid zich te ontplooien.

Meer over Inspraak in besluitvorming

Nieuwsbrief