De strijd van vrouwen wereldwijd.

Er zijn nog te veel plekken op de wereld waar vrouwen en meisjes niet naar school kunnen of  lijden onder huiselijk geweld. Veel vrouwen hebben geen (vaste) betaalde banen en sterven onnodig tijdens de zwangerschap of bevalling. Kindhuwelijken komen nog steeds voor en door heersende sociale normen worden vrouwen onrecht aangedaan.

Vrouwen dragen zwaardere lasten ten opzichte van mannen als het aankomt op het huishouden en het opvoeden van kinderen. Ze hebben vaak geen toegang tot dezelfde scholing, waardoor ze de kennis en vaardigheden missen om hun gezin uit de armoede te bevrijden.

Voor CARE is elke vrouw een heldin.

Wij geloven dat we armoede alleen kunnen bestrijden wanneer vrouwen dezelfde rechten en kansen hebben als mannen. Daarom stellen we vrouwen en meisjes centraal in al het werk wat we doen. Het idee erachter is simpel: een vrouw zal het beetje geld dat zij heeft altijd besteden aan de zorg en opleiding van haar kinderen. Met elke vrouw die boven de armoedegrens komt, profiteren er minstens vier anderen mee. Investeren in de gezondheid en opleiding van een vrouw is niet alleen een slimme zet, maar biedt ook een duurzame verandering in gemeenschappen.

 

Hoe vrouwen en meisjes worden ondersteund door CARE

Door de steun van onze donateurs kan CARE wereldwijd vrouwen en meisjes ondersteunen om uit de armoede te komen,  zich (economisch) te ontwikkelen, op te komen voor hun rechten en om geweld te voorkomen. Onze projecten zijn erop gericht om hen vaardigheden aan te leren waar ze een (stabiel) inkomen mee kunnen genereren. Ook bieden we vrouwen toegang tot spaar- en leengroepen zodat ze bijvoorbeeld een startkapitaal kunnen krijgen voor hun eigen bedrijf. We zorgen dat vrouwen weerbaarder worden en hun stem gehoord wordt binnen het gezin, het werk en bij instanties.

Samen creëren we een wereld die gelijk is voor vrouwen en meisjes, wereldwijd. Uw steun gaat naar landen waar vrouwen geen gelijke kansen hebben.

 

Wij ondersteunen vrouwen o.a. in:

Ook bij rampen en in conflictgebieden waar wij humanitaire hulp bieden is er speciale aandacht voor vrouwen. We zorgen dat vrouwen een veilig tijdelijk onderdak hebben, waar ze niet worden lastiggevallen en worden er wc-units geplaatst die privacy bieden en goed verlicht zijn.

'Access Approved' geeft vrouwen toegang tot banken

access approved

Voor miljoenen vrouwen wereldwijd is het hebben van een bankrekening of krijgen van een lening onmogelijk. Met de campagne ‘Access Approved’ vraagt CARE aandacht voor deze onrechtvaardigheid. Lees alles over de campagne.

Geld distributie op Sulawesi

Help vrouwen wereldwijd

Met jouw hulp kunnen we vrouwen structureel ondersteunen, zodat zij in staat zijn om een beter leven voor zichzelf en hun gezin te krijgen. Help mee met een maandelijkse donatie. Elk bedrag helpt.

Word Donateur