Soedan: Te midden van conflict blijven vrouwen hard aan hun toekomst werken 

In de zuidelijke Soedanese staat Zuid-Kordofan hebben jarenlange conflicten en isolatie van de rest van het land ervoor gezorgd dat vrouwen en jongeren ontzettend veel moeite hebben om brood op de plank te krijgen. Ondanks dat zij erg belangrijke arbeidskrachten in dit landbouwgebied zijn, verdienen ze met hun opbrengsten niet genoeg om rond te komen. Hier kwam verandering in toen een groep vrouwen met steun van CARE plantaardige olie begon te produceren. Onze collega Shakir Elhassan, communicatiemanager bij Care International Sudan, bezocht hen om de impact van hun onderneming te bespreken.  

Vrouwelijke boeren groeien tomaten in hun eigen achtertuin in Zuid-Kordofan. Foto: CARE Soedan

Fatima is een 43-jarige boerin. Ze woont met haar vijf kinderen in Tajmala, Zuid-Kordofan. Jaar na jaar werkte ze hard op haar boerderij in de brandende zon aan de productie van pinda’s, maar was nooit helemaal tevreden met wat ze terugkreeg voor haar inzet. 

“Jarenlang werkten we keihard op onze velden om pinda’s te produceren, maar ons inkomen was niet zo geweldig. Daarom kwamen we als vrouwen samen en spraken we af om ons inkomen te maximaliseren door plantaardige olie uit pinda’s te gaan winnen. CARE in Soedan trainde ons en bood ons een lening om ons eigen bedrijf op te zetten,” legt Fatima uit.   

De groep vrouwen die de plantaardige olie produceert werkt samen met vrouwen uit de buurt, die de olie op hun beurt weer op markten in de omgeving verkopen. De productie van arachideolie heeft voor vele vrouwen in kwetsbare posities een deur geopend naar een betrouwbare bron van inkomsten en hen in staat gesteld om een stem te hebben binnen hun gemeenschappen.    

“We zijn zo blij dat we na vele jaren werkloosheid weer productief kunnen zijn.”

Ahmed, een 32-jarige veehouder

“De apparatuur om plantaardige olie te winnen die door vrouwen in mijn gemeenschap is opgezet zorgde voor een overvloed aan pindaoliekoeken, ofwel embaza. Dit moedigde mij aan om een veehouderij te beginnen. Ik ben klein begonnen, met vijf schapen, maar de winst was goed. Daarna ben ik gaan samenwerken met andere jongeren in mijn buurt om het aantal dieren dat we fokken uit te breiden,” zegt Ahmed, een 32-jarige veehouder uit Zuid-Kordofan.   

Vrouwen winnen plantaardige olie uit pinda’s. Foto: CARE Soedan

Activiteiten waardoor vrouwen veerkrachtiger worden

In samenwerking met de Nederlandse Ambassade in Soedan ondersteunt CARE vrouwen in Zuid-Kordofan met het vergroten van hun weerbaarheid en veerkracht door middel van spaar- en leengroepen, comités voor dorpsontwikkeling en activiteiten om geld te verdienen. Het ‘PEGESMAS’ project draait om het bevorderen van economische ontwikkeling en gendergelijkheid. Het doel? Om de deelname en stem van vrouwen in alle lagen van de samenleving te vergroten, van besluitvorming thuis tot betrokkenheid in de gemeenschap.  

“De verschillende activiteiten die via het PEGESMAS project zijn opgezet hebben veel deelnemende vrouwen enorm geholpen. Niet alleen zijn zij beter gaan verdienen, maar ze kunnen nu ook beter hun stem laten horen. Zo hebben ze hun lokale gemeenschap en religieuze leiders bewust gemaakt van het geweld tegen vrouwen,” zegt onze collega Yousif Abdelhakam, die verantwoordelijk is voor CARE’s programma’s in Zuid-Kordofan. Hij legt ook uit dat dankzij hun economische zelfstandigheid, deze vrouwen nu meer toegang hebben tot nodige hulpmiddelen, beter beslissingen kunnen nemen, en veel veerkrachtiger zijn. 

CARE traint vrouwelijke boeren in de beste teelttechnieken. Foto: CARE Soedan

CARE motiveert gemeenschappen om van elkaar te leren

Hawa, een 25-jarige boerin en moeder van drie kinderen in Zuid-Kordofan, vertelt over de leengroep waar zij aan deelneemt. “We zijn blij dat we geld uit de leengroep van ons dorp ontvangen. Hiermee kunnen we de nodige producten kopen om onze landbouwactiviteiten uit te breiden en basisgewassen zoals sorghum, groenten en sesam te verbouwen,” zegt Hawa. 

Door het aanhoudende conflict in Soedan zijn de meeste banken in Zuid-Kordofan gesloten. Als gevolg konden de boeren geen financiële steun krijgen om de gewassen voor de zomer, het belangrijkste teeltseizoen in de regio, te planten. Hierdoor kampen vele gezinnen met langdurige voedseltekorten. 

Daarom werkt CARE in Soedan met vrouwelijke boeren en ondersteunen we hen met het opzetten van scholen voor boeren evenals samenwerkingen voor de productie van mango en groenten. In Zuid-Kordofan hebben we ondertussen al 200 spaar- en leenprogramma’s opgericht. Daarnaast stimuleren we kleinschalige boerinnen om deze intiatieven over te nemen en zo hun opbrengsten uit te breiden.

Tot slot heeft CARE via het PEGESMAS project gemeenschapsplatforms voor boeren opgezet, zodat zij hun ervaringen kunnen delen, bijvoorbeeld over belangrijke vaardigheden, verbeterde landbouwtechnieken en vernieuwde technologieën, en zo van elkaar kunnen blijven leren.