Ethiopië: “Tegenwoordig worden vrouwen ook gezien”

Veel mensen in Ethiopië leven van het houden van vee, het verbouwen van gewassen of het uitbaten van kleine winkels. Maar door stijgende voedselprijzen en aanhoudende droogten wordt dit steeds moeilijker. Daarom zet CARE kleinschalige spaar- en leengroepen op, waardoor Ethiopiërs kunnen investeren in hun ondernemingen. “Mijn leven was moeilijk voordat ik een lening kon krijgen”, zegt de 52-jarige Tsehan. Ze is moeder van vier kinderen en nadat haar man overleed, werd ze de enige kostwinner van het gezin.

Tsehan tijdens een bijeenkomst van haar spaar- en leengroep. Foto: Sarah Easter/CARE

Spaar- en leengroepen helpen kleine ondernemers

Door kleinschalige spaar- en leengroepen op te zetten, krijgen vrouwelijke ondernemers de kans om te investeren in hun kleinschalige bedrijven. Hierdoor kunnen zij hun kwaliteiten benutten, bijdragen aan de leefkosten van hun gezinnen en financieel onafhankelijk zijn. De leden van de groepen zetten iedere maand geld opzij en kunnen vervolgens, tegen een lage rente, leningen afsluiten vanuit de gemeenschappelijke spaarpot. Deze leningen gebruiken ze om in hun ondernemingen te investeren.

“Vroeger moest ik geld van vrienden en buren lenen, maar nu kan ik investeren en heb ik een plan om steeds meer te gaan verdienen.”

Tsehan Dagnew (54), lid van een spaar- en leengroep van CARE

Tsehan heeft twee kippen gekocht met haar lening. “Ik verkoop de eieren van de kippen voor 10 Ethiopische Birr (€0,20). Ik kan al mijn uitgaven bekostigen met het geld dat ik daarmee verdien, want de vraag naar eieren is groot. Ik heb een goed inkomen,” vertelt ze terwijl ze haar kippen trots vasthoudt. Beide kippen zullen snel kuikens krijgen, waardoor Tsehan’s inkomen verder stijgt. “Vroeger moest ik geld van mijn vrienden en buren lenen, of leningen afsluiten tegen een hoge rente. Maar nu heb ik een plan om steeds meer te verdienen.” Wanneer Tsehan straks genoeg kippen heeft, wil ze deze verkopen en daar geiten voor terug kopen, zodat ze nog meer kan verdienen.

Tsehan met haar kippen. Foto: Sarah Easter/CARE

Dat deed Ewuntu (48), vader van vijf kinderen, ook. Binnen drie maanden verkocht hij zijn kippen en kocht daar twee geiten voor terug. Ewuntu is gehandicapt en kan daardoor moeilijk lopen. “Voordat ik lid werd van de spaargroep deed ik niet mee aan activiteiten in de gemeenschap. Maar nu voel ik me gelijk aan de anderen,” vertelt hij. Ewuntu is agrariër, en het grootste deel van zijn inkomen verdient hij met zijn gewassen. Pas sinds hij zich aansloot bij de spaargroep houdt hij ook vee. “Door het project van CARE heb ik nu een extra inkomensbron en kan ik me meer veroorloven. Vroeger had ik bijna niets, doordat ik werd belemmerd door mijn handicap.” Ewuntu is van plan om meer geiten te fokken, en deze later te verkopen.

Ewuntu met zijn geiten. Foto: Sarah Easter/CARE

Door te investeren houden vrouwelijke ondernemers het hoofd boven water

Fenta, 26 jaar oud en moeder van drie kinderen, is ook lid van de spaargroep. “Met een lening van het project heb ik twee kippen gekocht. Die heb ik later verkocht voor een geit en toen ik uiteindelijk negen geiten had, heb ik deze ook verkocht en daar een koe voor terug gekocht.” De eerste twee kippen kocht ze drie jaar geleden, en inmiddels heeft haar koe ook al een kalf. “De melk van de koeien helpt me om mijn kinderen te voeden, en ik kan het verkopen op de markt,” vertelt Fenta. Wanneer ze straks vier koeien heeft, wil ze die verkopen en dichterbij het dorp gaan wonen, zodat ze daar een restaurant kan beginnen.

Fenta met haar koeien. Foto: Sarah Easter/CARE

“De spaargroep is een goede manier om een lening af te sluiten en geld te sparen,” zegt Tarik, 72 jaar oud en winkelier in het dorp. Met de lening kon ze haar winkel uitbreiden, waardoor haar inkomen groot genoeg werd om al haar kosten te dekken. “Ik woon alleen, en het was altijd moeilijk om rond te komen. Door de winst van mijn winkel heb ik nu een beter leven, en kan ik de medicijnen kopen die ik nodig heb. Daarnaast heb ik ook kippen gekocht.”

Tarik is lid van een spaargroep van CARE. Foto: Sarah Easter/CARE

Tegenslagen overwinnen met spaargeld

Doordat de prijzen in Ethiopië alsmaar stijgen, is een hoger inkomen belangrijk voor Ethiopische vrouwen en families. De zaden die nodig zijn om gewassen te verbouwen kosten zes keer zo veel als drie jaar geleden. Een paar schoenen is gemiddeld zelfs elf keer zo duur. “De stijgende prijzen zorgen ervoor dat onze winst daalt,” vertelt Fenta.

Daarnaast worden boeren geteisterd door de heersende droogte in het land. “We lopen een groot risico dat we onze gewassen kwijtraken, en daarmee ons inkomen. De markt is momenteel heel instabiel.” De leningen van de spaargroep en winst van de kippen, geiten, koeien en winkels zorgen ervoor dat de inwoners van de gemeenschap meer geld achter de hand hebben, waardoor zij de inflatie en droogte door kunnen komen.

“Vroeger werden we als vrouwen genegeerd, maar nu worden we ook gezien.”

Fenta Beleta (26), lid van een spaargroep van CARE

“De spaargroep heeft er ook voor gezorgd dat de vrouwen in de gemeenschap meer sociaal contact met elkaar hebben,” vertelt Fenta. Vroeger was ze bijna altijd thuis om voor het huishouden te zorgen, maar nu gaat ze naar bijeenkomsten van de groep en is ze bezig met haar eigen onderneming. “De eerste keer dat ik naar een bijeenkomst van de spaargroep ging, vroeg mijn man me waar ik naartoe ging. Ik liet hem zien wat we met de groep doen en legde hem uit hoe belangrijk het is om geld te sparen. Inmiddels snapt hij dat en is hij blij dat ik bijdraag in onze kosten. Vroeger werden wij als vrouwen genegeerd, maar nu worden we ook gezien.”

Fenta samen met andere vrouwen uit haar spaargroep. Foto: Sarah Easter/CARE