Home > Over CARE > Wat we doen > Inspraak in besluitvorming

Inspraak in besluitvorming

Hoe belangrijk vind jij het dat je autonoom bent, dat jij beslissingen neemt over jouw eigen leven? Wij zijn immers eigen baas…..toch? Voor miljarden mensen wereldwijd geldt dit niet. Ze worden niet voor ‘vol’ aangezien en zijn afhankelijk van anderen die hun leven bepalen. In totaal leven 1.5 miljard mensen in zogenaamde ‘fragiele’ gebieden waar mensen niet de zorg en bescherming krijgen die nodig is om een veilig en waardig leven te leiden. Vrouwen in het bijzonder worden buitengesloten. Een aantal harde feiten op een rijtje:

  • De meerderheid van de armen in de wereld is vrouw
  • Zij hebben veel minder toegang tot bijvoorbeeld onderwijs en financiële middelen
  • Ze worden buiten belangrijke beslissingen in het gezin en de gemeenschap gehouden

Iedere stem teltIedere stem telt

CARE stelt de allerarmsten, met in het bijzonder vrouwen, in staat hun eigen leven te bepalen en invloed te hebben op de beslissingen en keuzes die hun leven aangaan. Dit doen wij via een aantal bewezen methodes:


Peaceclubs

Peaceclub in BurundiCARE heeft wereldwijd in conflictgevoelige gebieden peaceclubs opgestart. Leden van de clubs leren omgaan met heersende spanningen en conflicten binnen hun eigen gezin of gemeenschap, of leren deze zelfs te voorkomen. Hiervoor traint CARE de leden in geweldloze communicatie en het oplossen van conflicten.

Huiselijk geweld

“Veel van de conflicten die de peaceclubs oplossen gaan over huiselijk geweld. We creëren een veilige ruimte waar we echtparen helpen om de dialoog met elkaar aan te gaan en zich te verzoenen. We hebben zo vele paren geholpen. Mensen hebben vertrouwen in onze aanpak en ondersteuning,” vertelt Katie uit Burundi, zij leidt een peaceclub.

 

Vrouwelijk leiderschap
Binnen iedere peace club worden vrouwelijke leiders aangesteld die getraind worden om de gesprekken in goede banen te leiden. Uit ervaring blijkt dat mannelijke leden door de peaceclubs de rechten van vrouwen en hun rol in het gezin en de gemeenschap meer respecteren.

Door mijn training in de peaceclub leerde ik het gesprek aan te gaan met mijn man. We leven nu in harmonie samen. Er is wederzijds respect en we gaan samen over het inkomen en belangrijke beslissingen binnen ons gezin, vertelt Françoise uit Burundi.

Vreedzaam samenleven
Ook binnen en tussen gemeenschappen waarborgen peaceclubs de vrede. Peaceclub-lid Joseph licht dit toe:

Veel van de conflicten hebben te maken met het tekort aan grond. Ons land kampt met overbevolking, en er is niet genoeg grond om het broodnodige voedsel op te verbouwen. Hierdoor ontstaat geweld, haat en jaloezie in gemeenschappen. Door de trainingen met CARE hebben we vaardigheden ontwikkeld om conflicten op te lossen en de vrede te waarborgen.

In andere delen van Burundi vinden politieke moorden en geweld plaats. Hier is er vrede en voorkomen we geweld en potentiële conflicten. We organiseren bijeenkomsten met leden van verschillende politieke partijen en door met elkaar in gesprek te gaan waarborgen we de vrede. Dankzij de peaceclubs is er vrede in onze gemeenschap.

En het succes houdt hier niet op. Een aantal peaceclubs hebben zich onderling verenigd als een netwerk: zo hebben drie peaceclubs in Burundi samen een school gebouwd!

Deze school staat voor de leden symbool voor wat we samen kunnen bereiken, vertelt peaceclub-lid Joseph.

Scorecards

DorpsmeetingDe tweede methode zijn Community Score Cards. Voor ons is het de normaalste zaak van de wereld dat wij toegang hebben tot scholing, een rechtvaardig rechtssysteem, gezondheidszorg, schoon drinkwater en elektriciteit. In vele conflictgebieden en fragiele gebieden niet. Vaak weten burgers niet waar ze recht op hebben en hoe (lokale) overheden en leveranciers verantwoordelijk te houden. CARE brengt daarom gemeenschappen en leveranciers van publieke diensten bij elkaar om in een open dialoog de toegang en kwaliteit van de services te evalueren en te verbeteren, via een door CARE ontwikkelde methode genaamd ‘scorecard’.

“De mensen uit de dorpen spreken zonder angst en de overheden luisteren nu naar ons. We vertellen wat niet werkt in onze dorpen en bespreken dit in alle openheid. Alle betrokken partijen werken nu samen om een plan te maken!” aldus een Burundese burger.

Community Score Cards vergroten het vertrouwen en begrip tussen partijen onderling, en verbeteren met succes de geleverde services.

Een eigen bank in de gemeenschap

Voorzitter van de spaar-en leengroep met geldkluis

Als laatste, verenigt CARE vrouwen in spaar- en leengroepen, een soort dorpsbank. De vrouwen leggen iedere week een klein bedrag in. Om de beurt lenen ze geld uit dit gespaarde kapitaal om bijvoorbeeld een eigen bedrijf te starten. Zo is een extern krediet van een bank overbodig. CARE traint de vrouwen bovendien in business- en leiderschapsvaardigheden en leert hen waar ze recht op hebben binnen hun gezin, zoals zeggenschap over hun eigen inkomen. Zo worden vrouwen succesvolle ondernemers en ervaren zij meer respect van hun man. Een simpel financieel recept met een groots impact.

 

Hier werken wij

In deze landen heeft CARE projecten voor meer inspraak op besluitvorming:

Land Projectnaam Wanneer
Burundi Addressing Root Causes 2016-2021
Zuid-Soedan  Addressing Root Causes 2016-2021
Burundi Every Voice Counts 2016-2020
Rwanda Every Voice Counts 2016-2020
Soedan Every Voice Counts 2016-2020
Somalie Every Voice Counts 2016-2020
Afghanistan Every Voice Counts 2016-2020
Pakistan Every Voice Counts 2016-2020

 

Help ook mee

Doneer nu

Delen

Nieuwsbrief