Iedere stem telt

Hoe kun je bouwen aan je toekomst als je niet mag meebeslissen over zaken die belangrijk voor je zijn? Hoe kom je op voor je eigen rechten? In meer dan 100 landen wordt de vrijheid van vereniging, vergadering en meningsuiting nog altijd beperkt.

Er is een direct verband tussen armoede en ongelijkheid.

Vaak zijn het vrouwen, jongeren en etnische minderheden die gebukt gaan onder cultuurgebonden opvattingen of heersende sociale regels. Ze krijgen hierdoor niet de kennis of mogelijkheden om voor zichzelf op te komen.

Dat hun stem niet wordt gehoord, heeft meer dan alleen individuele gevolgen. Een samenleving waarin iedereen kan meepraten en meedoen, zorgt voor meer stabiliteit en economische groei. CARE streeft daarom naar stabiele, veilige samenlevingen waarin iedereen invloed kan uitoefenen op belangrijke beslissingen. Want in een eerlijke wereld doet iedereen mee!

Wat doet CARE?

Als we allemaal dezelfde kansen krijgen, wordt iedereen daar beter van. Vanuit dit uitgangspunt helpen we mensen wereldwijd om hun stem te laten gelden. Want een samenleving waarin iedereen mag meedoen heeft niet alleen een positieve effecten op economie en politiek. De kans op vrede zou met 35 procent stijgen als vrouwen bij vredesonderhandelingen aan tafel zitten. Een win-win situatie dus!

Vrouwelijke deelnemers van het programma Every Voice Counts in Soedan

Vrouwen en jongeren bewust van hun rechten

Met het CARE-programma ‘Every Voice Counts’ werken we in landen waar de rechten van vrouwen onder druk staan: Burundi, Rwanda, Soedan, Somalië, Afghanistan en Pakistan.

Meer over dit project
Amaal een 10 jarig meisje gevlucht uit Jemen hier lachend met bergen op de achtergrond

Wat bereiken we

Tussen 2019 en 2020 heeft CARE Nederland dankzij de steun van haar donateurs 3.081.502 mensen in 28 landen kunnen bereiken.

Van iedere euro die we uitgaven in 2019-2020 ging 93 cent naar onze projecten.

Meer over impact en resultaat