Democratische Republiek Congo

De Democratische Republiek Congo wordt al jaren geteisterd door oorlog en conflicten. Door het langdurige geweld en de spanningen tussen verschillende stammen, slaan veel mensen op de vlucht, worden mensenrechten geschonden en groeit armoede.

Gezinnen in de rij voor voedselpakketten in Goma.
© KATE HOLT

De situatie in Congo

Miljoenen mensen hebben honger in Congo. Veel kinderen zijn ernstig ondervoed. Daarnaast lopen mensen een groot risico om levensbedreigende ziektes te krijgen zoals cholera of ebola.

Het bevolkingsaantal blijft sterk stijgen. Dit komt vooral door het grote aantal vluchtelingen dat uit omringende landen wordt opgevangen. Sinds 2018 vluchten Congolezen uit conflictgebieden niet alleen naar andere regio’s; grote groepen mensen vluchten naar buurlanden Burundi, Oeganda en Zambia.

De werkzaamheden van CARE in Congo

In 1996 was CARE hier voor het eerst actief. Als gevolg van de grootschalige volkerenmoord in Rwanda, vluchtten miljoenen Rwandezen naar Congo. De conflicten die hierop volgden, zorgden ervoor dat CARE in 2002 terugkeerde om mensen in Congo opnieuw noodhulp te bieden.

Binnen onze programma’s richten we ons op de bevolkingsgroepen die zich in de kwetsbaarste omstandigheden bevinden, zoals jongeren. Ook de gevluchte bevolking die terugkeert naar Congo kan rekenen op onze steun. Met verschillende programma’s pakken we armoede en sociale ongelijkheid aan.

CARE biedt steun via:

  • Noodhulp waaronder voedsel, gezondheidszorg, water en sanitaire voorzieningen.
  • Wederopbouw en ontwikkeling.
  • Voorkomen van seksueel geweld en geweld tegen vrouwen.

De positie van vrouwen en meisjes versterken

In alles wat we doen, hebben we speciale aandacht voor vrouwen en meisjes. We begeleiden ze om hun leven weer op te pakken. We zetten ons in voor gelijke rechten en eerlijke toegang tot gezondheidszorg.

Dit doen we onder meer door:

  • Slachtoffers van seksueel en huiselijk geweld de zorg te bieden die ze nodig hebben; medisch, maar ook geestelijk en maatschappelijk.
  • Vrouwen te ondersteunen om in hun eigen inkomen te voorzien.