Burundi

Burundi behoort tot de armste landen ter wereld. Een twaalf jaar durende burgeroorlog en meer recente conflicten, hebben diepe sporen achtergelaten. Honger, verdriet, woede en frustratie leiden vaak tot nog meer geweld. Deze onzekere situatie doet de economische groei en wederopbouw ernstig afremmen. Opgesloten in deze neerwaartse spiraal hebben meer dan 2 miljoen Burundezen noodhulp nodig.

Een vrouw houdt haar kind vast en kijkt naar hem

Noodhulp aan vluchtelingen in Burundi

Sinds 1994 is CARE actief in Burundi. Eerst richtten we ons op het bieden van noodhulp aan Burundezen op de vlucht en (later) de terugkeer van vluchtelingen. De jaren erna maakten we ons sterk om mensen in vluchtelingenkampen te steunen in Burundi en in het buurland, de Democratische Republiek Congo.

Steun voor vrouwen, meisjes en jeugd

We richten ons speciaal op vrouwen, meisjes en jeugd. We begeleiden hen om een meer actieve rol te krijgen. Dat doen we met langdurige programma’s. Om zo aan vrede, veiligheid en een stabiele economie te bouwen. Door deze groepen die zich in de kwetsbaarste posities bevinden te ondersteunen, staan ze sterker tijdens toekomstige rampen of uitdagingen.