H&M Foundation

CARE en de H&M Foundation werken samen om de positie van vrouwen uit arme gebieden te versterken. Samen helpen we vrouwen in arme gemeenschappen met trainingen in ondernemerschap en met kapitaal om een bedrijf op te starten of uit te breiden.

vrouwelijke ondernemer Sandra Xiquin Chiroy uit Guatemala, 28 jaar in haar veld met poerend met wortelen

Wat doet CARE

We helpen vrouwen in arme samenlevingen door ze te trainen in ondernemen. Daarnaast steunen we ze financieel, zodat ze een bedrijf kunnen opstarten of uitbreiden. Zo geven we de vrouwen de mogelijkheid hun lot in eigen handen te nemen. Ze vergroten hun zelfvertrouwen en vinden de kracht om succesvolle ondernemers te worden.

VaardighedenKapitaal
We coachen en trainen vrouwen in vaardigheden die zij nodig hebben om een succesvol bedrijf te runnen, zoals business, financiële, onderhandelings-, en leiderschapsvaardigheden. Ook krijgen zij de benodigde training om de kwaliteit van hun producten of diensten te verbeteren.We zorgen voor toegang tot kapitaal. Hiervoor werken we samen met financiële dienstverleners. In gebieden waar geen banken zijn, zetten we eigen spaar- en leengroepen op, zodat vrouwen onderling van elkaar krediet kunnen lenen en extern krediet van een bank niet nodig is. De vrouwen leggen iedere week een klein bedrag in. Om de beurt lenen ze geld uit dit gespaarde kapitaal. De rente die ze betalen wordt uitgekeerd aan alle groepsleden.
AfzetmarktGelijkheid
Wij helpen vrouwen een afzetmarkt te vinden voor hun producten of diensten, zowel binnen lokale, nationale als internationale markten. CARE zoekt bovendien samen met bedrijven naar kansen in de markt waar vrouwen waarde kunnen toevoegen, denk aan usp’s op het gebied van fair trade, certificering, verpakking en/of andere kwaliteitseisen.Door ongelijkheid in relaties mogen vrouwen vaak geen bedrijf starten, noch besluiten hoe ze hun eigen verdiende inkomen besteden. CARE zorgt voor een open dialoog met mannen en jongens en traint hen, zodat mannen meer huishoudelijke taken op zich nemen en vrouwen tijd kunnen vrijmaken voor hun eigen bedrijf.
NetwerkWetten
Vrouwen zijn elkaars inspiratiebron. Wij brengen onderneemsters met elkaar in contact. Ze coachen en leren van elkaar, en maken gebruik van elkaars netwerk.CARE werkt samen met bedrijven en lokale vrouwennetwerken om door middel van lobby en advocacy regels en wetten te stimuleren die ondernemerschap voor vrouwen uit arme gemeenschappen mogelijk maken en bevorderen.

“Het is erg inspirerend om te zien wat voor resultaten het programma tot nu heeft opgeleverd. Ik heb in Jordanië enthousiaste vrouwen ontmoet die mij vertelden hoe het project hen de middelen en de moed geeft om op eigen kracht verder te gaan en hun leven te verbeteren.”

Maria Bystedt, projectmanager bij de H&M Foundation

Gelijkheid bevorderen en elkaar inspireren

Vrouwen hebben de kracht om hun families en de hele gemeenschap uit de armoede te helpen. Als ze maar de juiste middelen en kansen hebben.

Het stimuleren en mogelijk maken van ondernemerschap is een belangrijke stap om de positie van de vrouw te versterken. Het project helpt vrouwen niet alleen hun inkomen te verhogen en meer kansen te creëren, maar bevordert ook gelijkheid.

Daarnaast zijn vrouwen een fantastische inspiratiebron voor elkaar. Bekijk de korte video hieronder over hoe vrouwen elkaar inspireren. Meer zien? Bekijk hier de volledige video.

Enkele tastbare voorbeelden van de impact die we in de verschillende landen hebben bereikt:

Groei van inkomen
Alle 10.000 deelnemende vrouwen in Burundi hebben hun inkomen vergroot. De gemiddelde stijging van het inkomen bedroeg 202%. De laagste stijging bedroeg 104% en de hoogste 401%.
Verbeterd productieproces
Vrouwen in Sri Lanka konden na de training van CARE niet 1 meter, maar wel 4 meter weven zonder fouten maken.
Gelijkheid in verdeling van huishoudelijke taken
Door training over gelijkheid tussen mannen en vrouwen te geven in Burundi nemen mannen meer huishoudelijk taken op zich. Zo steunen ze hun vrouwen bij het opzetten van hun eigen bedrijf.
Toegenomen zelfvertrouwen en leiderschap
In Zambia heeft CARE vrouwen opgeleid als business agents die voedzaam eten en gezondheidsproducten verkopen in arme gemeenschappen in de hoofdstad Lusaka. Meer dan 82% van ondernemers geeft aan dat hun zelfvertrouwen en leven is verbeterd door het project.
Toegang tot krediet
In Sub Sahara Afrika heeft 76% van de bevolking geen bankrekening. CARE heeft in Burundi vrouwelijke ondernemers gekoppeld aan de Kenya Central Bank, zodat zij leningen kunnen afsluiten onder goede en veilige voorwaarden.
Betere lokale condities
In Ivoorkust organiseerde CARE bijeenkomsten met vrouwelijke rolmodellen en lokale overheden. De overheid erkent nu het belang van vrouwelijk ondernemerschap en wil de rolmodellen inzetten als mentors voor lokale ondernemers die steun kunnen gebruiken.
Groei van afzetmarkt
In Peru zijn er nieuwe afzetmarkten aangeboord, sinds de ondernemers een constante kwaliteit kunnen leveren en de benodigde vergunningen hebben verworven. Producten zoals chocolade, honing en koffie worden nu in biologische winkels in de hoofdstad Lima verkocht.